Ενότητα 6


Ερώτηση : 1 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

 Συμπληρώστε με τον τοπικό προσδιορισμό που ταιριάζει:

Όταν βγήκα από τον σιδηροδρομικό σταθμό, βρέθηκα ______________  σε ένα μοναδικό θέαμα.


Ερώτηση : 2 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

 Συμπληρώστε με τον τοπικό προσδιορισμό που ταιριάζει:

Η κίνηση ήταν τόση, που δεν μπορούσα να περάσω ________________


Ερώτηση : 3 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Συμπληρώστε με τον τοπικό προσδιορισμό που ταιριάζει:


Προχώρησα _______________ την αγορά.


Ερώτηση : 4 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

 Συμπληρώστε με τον τοπικό προσδιορισμό που ταιριάζει:

Η αγορά βρισκόταν λίγα τετράγωνα __________________


Ερώτηση : 5 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Διαλέξτε το ρήμα με τη σωστή κατάληξη:

• Η πορτογαλική κοινωνία .............. γοργά στην υπόλοιπη Δυτική Ευρώπη.


Ερώτηση : 6 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Διαλέξτε το ρήμα με τη σωστή κατάληξη:

• Δωρεάν κρατική εκπαίδευση ............................ σε όλους τους μαθητές από 3 έως 15 ετών.


Ερώτηση : 7 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Διαλέξτε το ρήμα με τη σωστή κατάληξη:

• Kοιτάζοντας τον χάρτη, .......................... την Πορτογαλία στο άκρο της Iβηρικής Xερσονήσου.


Ερώτηση : 8 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Διαλέξτε το ρήμα με τη σωστή κατάληξη:

Η εβραϊκή γιορτή του Πάσχα .......................... την άνοιξη.


Ερώτηση : 9 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Διαλέξτε το ρήμα με τη σωστή κατάληξη:

Βράχμα ..................... μια μεγάλη θεϊκή δύναμη στην οποία πιστεύουν οι ινδουιστές.


Ερώτηση : 10 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Διαλέξτε το ρήμα με τη σωστή κατάληξη:

Ένας πιστός μουσουλμάνος ............................. πέντε φορές την ημέρα.


Ερώτηση : 11 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Οι αιτιολογικές προτάσεις εισάγονται με τους αιτιολογικούς συνδέσμους.


Ερώτηση : 12 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Τις αιτιολογικές προτάσεις τις χρησιμοποιούμε όταν θέλουμε …..


Ερώτηση : 13 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Δείχνω την αιτία με τις …..


Ερώτηση : 14 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Τοπικά επιρρήματα 

άκλιτες λέξεις που:


Ερώτηση : 15 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Λέξεις ή φράσεις που φανερώνουν τόπο.


Ερώτηση : 16 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Διαλέξτε το ρήμα με τη σωστή κατάληξη:

Kοιτάζοντας τον χάρτη, η Πορτογαλία _____________________  στο άκρο της Iβηρικής Xερσονήσου.


Ερώτηση : 17 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Διαλέξτε το ρήμα με τη σωστή κατάληξη:

Εσείς πότε _______________ ;


Ερώτηση : 18 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Διαλέξτε το ρήμα με τη σωστή κατάληξη:

Πρέπει να προσέχετε όταν ____________ να μην κάνετε ορθογραφικά λάθη.