Γ΄Δημοτικού Ιστορία Demo

Προβολή Άσκησης

1.3. Οι θεές του Ολύμπου


Ερώτηση : 1 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Στο παλάτι του Δία κατοικούσαν και οι .......... .


Ερώτηση : 2 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Πρώτη θεά ήταν η Ήρα, η γυναίκα του Δία, βασίλισσα .......... .


Ερώτηση : 3 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Η Ήρα προστάτευε τον γάμο και .......... .


Ερώτηση : 4 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Η Ήρα ήταν πολύ .......... .


Ερώτηση : 5 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Η Αφροδίτη ήταν θεά της .......... .


Ερώτηση : 6 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Η Αφροδίτη γεννήθηκε απ’ τον .......... της θάλασσας.


Ερώτηση : 7 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Η Αφροδίτη ήταν μητέρα του φτερωτού θεού .........., που με τα βέλη του σημάδευε τις καρδιές των ανθρώπων.


Ερώτηση : 8 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Η Αθηνά, η κόρη του Δία, ήταν θεά της σοφίας και .......... .


Ερώτηση : 9 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Πριν ακόμη γεννηθεί η Αθηνά, ο Δίας κατάπιε τη μητέρα της, τη σοφή .......... .


Ερώτηση : 10 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Ο Δίας κατάπιε τη Μήτιδα γιατί έμαθε πως αυτή, μετά την Αθηνά, θα γεννούσε έναν θεό που θα .......... .


Ερώτηση : 11 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Όταν λοιπόν ήρθε η ώρα να γεννηθεί η Αθηνά, ο Δίας διέταξε τον .......... να του ανοίξει μ’ ένα τσεκούρι το κεφάλι.


Ερώτηση : 12 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Η Αθηνά βγήκε απ’ το κεφάλι του Δία .......... .


Ερώτηση : 13 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Η Δήμητρα ήταν η θεά .......... .


Ερώτηση : 14 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Η Δήμητρα έμαθε τους ανθρώπους να καλλιεργούν τη γη και να .......... το σιτάρι.


Ερώτηση : 15 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Η Δήμητρα προστάτευε τα .......... κι όλα τα φυτά κι άλλαζε τις εποχές του χρόνου.


Ερώτηση : 16 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Κόρη της Δήμητρας ήταν η .......... .


Ερώτηση : 17 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Η Άρτεμη ήταν θεά του κυνηγιού κι αδερφή του .......... .


Ερώτηση : 18 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Η Άρτεμη όλη τη μέρα τριγύριζε στα δάση με .......... .


Ερώτηση : 19 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Η Άρτεμη προστάτευε τα δάση κι όλα τα .......... ζώα.


Ερώτηση : 20 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Η Εστία ήταν η θεά του .......... .


Ερώτηση : 21 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Η Εστία προστάτευε τα .........., γι’ αυτό σ’ όλα τα σπίτια υπήρχε ένας μικρός βωμός δικός της, η εστία.


Ερώτηση : 22 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Υπήρχαν πολλές άλλες μικρότερες θεές στη γη, οι .......... .


Ερώτηση : 23 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Υπήρχαν και πολλές άλλες μικρότερες θεές στη θάλασσα οι .......... .


Ερώτηση : 24 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Οι Έλληνες λάτρευαν τους θεούς και τις θεές τους σε λαμπρούς ναούς και τους πρόσφεραν δώρα και .......... .