Γ΄Δημοτικού Ιστορία Demo

Προβολή Άσκησης

1.1. Η Τιτανομαχία


Ερώτηση : 1 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Η πρώτη θεά που λάτρεψαν οι Αρχαίοι Έλληνες στη Γη ήταν η .......... .


Ερώτηση : 2 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Η Γαία γέννησε .......... .


Ερώτηση : 3 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Οι αρχαίοι ποιητές που έκαναν σε μας γνωστούς τους μύθους των αρχαίων Ελλήνων ήταν .......... .


Ερώτηση : 4 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Πριν δημιουργηθεί ο κόσμος υπήρχε μόνο το .......... .


Ερώτηση : 5 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Από το χάος γεννήθηκε ............. .


Ερώτηση : 6 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Η Γη γέννησε ............. .


Ερώτηση : 7 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Ο Ουρανός και η Γη ενώθηκαν και γέννησαν τους ............. .


Ερώτηση : 8 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Ο Ουρανός φοβόταν πως κάποιο από τα παιδιά του ............. .


Ερώτηση : 9 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Επειδή ο Ουρανός φοβόταν πως κάποιο από τα παιδιά του θα έπαιρνε τον θρόνο του, τα έκλεισε όλα στα βάθη ............. .


Ερώτηση : 10 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Ο .......... ήταν ο πιο δυνατός απ’ τους Τιτάνες, νίκησε τον πατέρα του τον Ουρανό κι έγινε αρχηγός όλου του κόσμου.


Ερώτηση : 11 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Ο Κρόνος παντρεύτηκε τη(ν) ............. .


Ερώτηση : 12 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Ο Κρόνος με τη Ρέα γέννησαν τρεις θεές, .......... .


Ερώτηση : 13 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Ο Κρόνος με τη Ρέα γέννησαν και τρεις θεούς:


Ερώτηση : 14 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Ο Κρόνος φοβόταν πως κάποιο απ’ τα παιδιά του θα έπαιρνε τον θρόνο του, γι αυτό όταν γεννιόνταν, τα ............. .


Ερώτηση : 15 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Απελπισμένη η Ρέα πήγε και γέννησε το έκτο της παιδί, ............. , σε μια σπηλιά σ’ ένα βουνό της Κρήτης.


Ερώτηση : 16 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Τον Δία σαν μωρό τον φρόντιζαν στη σπηλιά οι ............. .


Ερώτηση : 17 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Ο Δίας σαν μωρό έπινε το γάλα μιας κατσίκας ............. .


Ερώτηση : 18 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Όταν η Ρέα γέννησε τον Δία, στον άντρα της τον Κρόνο έδωσε να καταπιεί .......... .


Ερώτηση : 19 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Όταν ο Δίας μεγάλωσε, πάλεψε με τον πατέρα του τον Κρόνο και τον ανάγκασε να βγάλει τα .......... αδέρφια του που είχε καταπιεί.


Ερώτηση : 20 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Όταν άρχισε ο πόλεμος του Δία με τον πατέρα του τον Κρόνο, τότε από τη μια ήταν οι θεοί κι από την άλλη ............. .


Ερώτηση : 21 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Η Τιτανομαχία κράτησε .......... χρόνια.


Ερώτηση : 22 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Νίκησαν οι θεοί και τους Τιτάνες τους έριξαν στα .......... .


Ερώτηση : 23 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Μετά τους Τιτάνες οι θεοί πάλεψαν με τους ............. .


Ερώτηση : 24 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Η Γιγαντομαχία κράτησε ............. .


Ερώτηση : 25 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Στη Γιγαντομαχία νίκησαν οι ............. .


Ερώτηση : 26 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Μετά τη Γιγαντομαχία έγινε κυρίαρχος όλου του κόσμου ο  .......... .


Ερώτηση : 27 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Ο Δίας παντρεύτηκε τη(ν) .......... .


Ερώτηση : 28 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Ο Δίας με την Ήρα και μαζί με τα παιδιά του και τ’ αδέρφια του εγκαταστάθηκε στον ............. .