Γ΄Δημοτικού Γλώσσα Demo

Προβολή Άσκησης

Ενότητα 3


Ερώτηση : 1 (4 βαθμοί)

Ταίριασμα
Ερώτηση

Να  γράψετε  τι έχουν πάθει  οι λέξεις:

Στήλη Α Κάντε την αντιστοιχία Στήλη B
1. μ’ αρέσει
A. έκθλιψη
2. κλείσ’ την
B. αφαίρεση
3. το ’δα
C. αποκοπή
4. τ’ όργανο
 

Ερώτηση : 2 (3 βαθμοί)

Ταίριασμα
Ερώτηση

Να  γράψετε  τι έχουν πάθει  οι λέξεις:

Στήλη Α Κάντε την αντιστοιχία Στήλη B
1. γράψ’ το
A. έκθλιψη
2. του ’πε
B. αφαίρεση
3. να ’γραφα
C. αποκοπή

Ερώτηση : 3 (4 βαθμοί)

Ταίριασμα
Ερώτηση

Ποιο από τα αόριστα άρθρα ένας, μία, ένα ταιριάζει:

Στήλη Α Κάντε την αντιστοιχία Στήλη B
1. ___ φορά κι έναν καιρό.
A. ένας
2. Ήρθε στο σχολείο μας ___ κύριος.
B. μία
3. Φώναξε ___ παιδί στο γραφείο.
C. ένα
4. Με περιμένει ____ φίλη μου.
D. έναν

Ερώτηση : 4 (4 βαθμοί)

Ταίριασμα
Ερώτηση

Στις παρακάτω προτάσεις να βάλετε τις παρομοιώσεις που ταιριάζουν:


Στήλη Α Κάντε την αντιστοιχία Στήλη B
1. Είναι κίτρινο
A. σαν πέτρα
2. Ο σκληρός άνθρωπος έχει καρδιά
B. σαν κούκλα
3. Τα τρένα έτρεχαν και πλησίαζαν
C. σαν σιδερένια φίδια
4. Eίναι όμορφη
D. σαν τον κρόκο του αυγού

Ερώτηση : 5 (4 βαθμοί)

Ταίριασμα
Ερώτηση

Στις παρακάτω προτάσεις να βάλετε τις παρομοιώσεις που ταιριάζουν:


Στήλη Α Κάντε την αντιστοιχία Στήλη B
1. Παλεύει
A. σαν δελφίνι
2. Μαλώνουν
B. σαν το σκύλο με τη γάτα
3. Μη στριφογυρίζεις
C. σαν σβούρα
4. Η Κατερίνα κολυμπά
D. σαν τον γίγαντα

Ερώτηση : 6 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Επιλέγω τη λέξη που να έχει το ίδιο ή περίπου το ίδιο νόημα (συνώνυμα):

ετών


Ερώτηση : 7 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Επιλέγω τη λέξη που να έχει το ίδιο ή περίπου το ίδιο νόημα (συνώνυμα):

ξακουστή


Ερώτηση : 8 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Επιλέγω τη λέξη που να έχει το ίδιο ή περίπου το ίδιο νόημα (συνώνυμα):


μυαλό


Ερώτηση : 9 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Επιλέγω τη λέξη που να έχει το ίδιο ή περίπου το ίδιο νόημα (συνώνυμα):

φεγγάρι


Ερώτηση : 10 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Επιλέγω τη λέξη που να έχει το ίδιο ή περίπου το ίδιο νόημα (συνώνυμα):

άρματα


Ερώτηση : 11 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Επιλέγω τη λέξη που να έχει το ίδιο ή περίπου το ίδιο νόημα (συνώνυμα):

κρατώ


Ερώτηση : 12 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Επιλέγω τη λέξη που να έχει το ίδιο ή περίπου το ίδιο νόημα (συνώνυμα):

τσοπάνος


Ερώτηση : 13 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Επιλέγω τη λέξη που να έχει το ίδιο ή περίπου το ίδιο νόημα (συνώνυμα):

σκουντώ


Ερώτηση : 14 (4 βαθμοί)

Ταίριασμα
Ερώτηση

Στις παρακάτω προτάσεις να βάλετε τις παρομοιώσεις που ταιριάζουν:


Στήλη Α Κάντε την αντιστοιχία Στήλη B
1. Τρέχει γρήγορα
A. σαν αλεπού
2. Κελαηδάει γλυκά
B. σαν λαγός
3. Πεινάω
C. σαν αηδόνι
4. Είναι πονηρός
D. σαν λύκος

Ερώτηση : 15 (5 βαθμοί)

Ταίριασμα
Ερώτηση

Να  γράψετε  τι έχουν πάθει  οι λέξεις:

Στήλη Α Κάντε την αντιστοιχία Στήλη B
1. Φέρ' το
A. έκθλιψη
2. απ' την άλλη
B. αφαίρεση
3. απ' όλα
C. αποκοπή
4. το' φερα
 
5. το 'λεγε
 

Ερώτηση : 16 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Επιλέγω τη λέξη που να έχει το ίδιο ή περίπου το ίδιο νόημα (συνώνυμα):

θερινός


Ερώτηση : 17 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Επιλέγω τη λέξη που να έχει το ίδιο ή περίπου το ίδιο νόημα (συνώνυμα):

γευματίζω


Ερώτηση : 18 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Επιλέγω τη λέξη που να έχει το ίδιο ή περίπου το ίδιο νόημα (συνώνυμα):

επιστολή


Ερώτηση : 19 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Επιλέγω τη λέξη που να έχει το ίδιο ή περίπου το ίδιο νόημα (συνώνυμα):

μεταφέρω