Γ΄Δημοτικού Γλώσσα Demo

Προβολή Άσκησης

Ενότητα 2


Ερώτηση : 1 (7 βαθμοί)

Ταίριασμα
Ερώτηση

Αντιστοίχισε:

Στήλη Α Κάντε την αντιστοιχία Στήλη B
1. Το ουσιαστικό το κρεβάτι είναι :
A. Αρσενικό
2. Το ουσιαστικό το πλοίο είναι :
B. Θηλυκό
3. Το ουσιαστικό η μητέρα είναι :
C. Ουδέτερο
4. Το ουσιαστικό το καναρίνι είναι :
 
5. Το ουσιαστικό ο αρχηγός είναι :
 
6. Το ουσιαστικό ο παππούς είναι:
 
7. Το ουσιαστικό η αλεπού είναι :
 

Ερώτηση : 2 (10 βαθμοί)

Ταίριασμα
Ερώτηση

Αντιστοίχισε:

Στήλη Α Κάντε την αντιστοιχία Στήλη B
1. εσείς γνωρίζ_____
A. -ει
2. εγώ εργάζ_______
B. -ονται
3. εμείς βάφ___
C. -ετε
4. αυτοί χτενίζ___
D. -τε
5. εσύ ανεβ_________
E. -ομαι
6. εμεις ανεβαίν_________
F. -ουμε
7. εσείς μιλά_________
G. -αίνεις
8. εσείς γνωρίζ_____
 
9. αυτοί χτενίζ___
 
10. αυτός απλών______
 

Ερώτηση : 3 (5 βαθμοί)

Συμπλήρωση Κενών (Χαλαρή Ταυτοποίηση)
Ερώτηση

Συμπληρώνω τα ρήματα με την σωστή κατάληξη.

(αυτός) Αναγκάζ να δουλεύει όλη μέρα.
(εσύ) Μήπως βιάζ ;
(εγώ) Σκέφτπάντα πριν απαντήσω.
(εσύ) Αναγκάζ να πηγαίνεις βότλα το σκύλο.
(εγώ) Φέτος εργάζ σ’ένα εργοστάσιο.

Ερώτηση : 4 (4 βαθμοί)

Ταίριασμα
Ερώτηση

Το ουσιαστικό

Στήλη Α Κάντε την αντιστοιχία Στήλη B
1. "της πόρτας" είναι σε πτώση:
A. ονομαστική
2. "τις πόρτες" είναι σε πτώση:
B. γενική
3. "την πόρτα" είναι σε πτώση:
C. αιτιατική
4. "οι πόρτες" είναι σε πτώση:
D. κλητική

Ερώτηση : 5 (4 βαθμοί)

Ταίριασμα
Ερώτηση

Αντιστοίχισε

Στήλη Α Κάντε την αντιστοιχία Στήλη B
1. "ο δρόμος" είναι σε πτώση:
A. ονομαστική
2. "των δρόμων" είναι σε πτώση:
B. γενική
3. "οι δρόμοι" είναι σε πτώση:
C. αιτιατική
4. "τους δρόμους" είναι σε πτώση:
D. κλητική

Ερώτηση : 6 (4 βαθμοί)

Ταίριασμα
Ερώτηση

Αντιστοίχισε:

Στήλη Α Κάντε την αντιστοιχία Στήλη B
1. "της δασκάλας" είναι σε πτώση
A. ονομαστική
2. "τις δασκάλες" είναι σε πτώση:
B. γενική
3. "δασκάλα" είναι σε πτώση:
C. αιτιατική
4. "τη δασκάλα" είναι σε πτώση:
D. κλητική