Γ΄Δημοτικού Γλώσσα Demo

Προβολή Άσκησης

Eνότητα 1


Ερώτηση : 1 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Γράφω  τι είναι η μαυρισμένη λέξη, υποκείμενο (Υ) ή ρήμα (Ρ):
 Σηκώθηκα πρωί.         


Ερώτηση : 2 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Γράφω  τι είναι η μαυρισμένη λέξη, υποκείμενο (Υ) ή ρήμα (Ρ):
Το καλοκαίρι τελείωσε.           


Ερώτηση : 3 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Γράφω  τι είναι η μαυρισμένη λέξη, υποκείμενο (Υ) ή ρήμα (Ρ):
Ήρθε η ώρα για δουλειά.        


Ερώτηση : 4 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Γράφω  τι είναι η μαυρισμένη λέξη, υποκείμενο (Υ) ή ρήμα (Ρ):

Ο μαθητής διαβάζει.   


Ερώτηση : 5 (4 βαθμοί)

Ταίριασμα
Ερώτηση

Αντιστοίχισε:

Στήλη Α Κάντε την αντιστοιχία Στήλη B
1. Ο Κώστας είναι μικρό ______________.
A. καθαρά
2. Είναι _____________ της Τρίτης Δημοτικού.
B. αγόρι
3. Διαβάζει και ______________ τακτικά.
C. μαθητής
4. Τα βιβλία και τα τετράδια του είναι_________.
D. γράφει

Ερώτηση : 6 (5 βαθμοί)

Ταίριασμα
Ερώτηση

Αντιστοίχισισε:

Στήλη Α Κάντε την αντιστοιχία Στήλη B
1. Η λέξη θρανίο είναι :
A. επίθετο
2. Η λέξη ποτίζω είναι :
B. ρήμα
3. Η λέξη λεπτός είναι :
C. ουσιαστικό
4. Η λέξη μαθητής είναι :
 
5. Η λέξη συζητώ είναι :
 

Ερώτηση : 7 (5 βαθμοί)

Ταίριασμα
Ερώτηση

Αντιστοίχισε:

Στήλη Α Κάντε την αντιστοιχία Στήλη B
1. Η λέξη όμορφος είναι :
A. επίθετο
2. Η λέξη μπαίνω είναι :
B. ρήμα
3. Η λέξη μαύρος είναι :
C. ουσιαστικό
4. Η λέξη νόστιμος είναι :
 
5. Η λέξη λεμόνια είναι :
 

Ερώτηση : 8 (6 βαθμοί)

Ταίριασμα
Ερώτηση

Διάλεξε ποιο οριστικό  άρθρο ταιριάζει:


Στήλη Α Κάντε την αντιστοιχία Στήλη B
1. ...... φυλακής
A. της
2. ...... φίλοι
B. των
3. .... αρχηγού
C. του
4. ...... βάρκες
D. οι
5. .... θάλασσας
E. τους
6. ...... εχθρούς
 

Ερώτηση : 9 (4 βαθμοί)

Ταίριασμα
Ερώτηση

Αντιστοίχισε:

Στήλη Α Κάντε την αντιστοιχία Στήλη B
1. To αντίθετο του γλυκού
A. ελευθερία
2. To αντίθετο της ζέστης
B. χαρούμενο
3. To αντίθετο του λυπημένου
C. πικρό
4. To αντίθετο της σκλαβιάς
D. κρύο

Ερώτηση : 10 (4 βαθμοί)

Ταίριασμα
Ερώτηση

Αντιστοίχισε:

Στήλη Α Κάντε την αντιστοιχία Στήλη B
1. To αντίθετο του οικονόμος
A. θόρυβος
2. To αντίθετο του τυχερός
B. άτυχος
3. To αντίθετο της ησυχίας
C. σπάταλος
4. To αντίθετο του μακρινός
D. κοντινός

Ερώτηση : 11 (4 βαθμοί)

Ταίριασμα
Ερώτηση

Να  συμπληρώσετε  τις  προτάσεις  με  το ρήμα  που  ταιριάζει:

Στήλη Α Κάντε την αντιστοιχία Στήλη B
1. Ο χτίστης ...........
A. χτίζει
2. Ο μαθητής ...........
B. δροσίζει
3. Το νερό...........
C. καλλιεργεί
4. Ο γεωργός ...........
D. διαβάζει