Κεφάλαιο 46


Ερώτηση : 1 (6 βαθμοί)

Ταίριασμα
Ερώτηση 1

Αντιστοίχισε με τα σωστά αποτελέσματα.

Στήλη Α Κάντε την αντιστοιχία Στήλη B
1. 54x10=
A. 54.000
2. 54x1000=
B. 69
3. 23x3=
C. 540
4. 45x3=
D. 1.440
5. 45x32=
E. 1.554
6. 42x37=
F. 135