Κεφάλαιο 41


Ερώτηση : 1 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Ποιός είναι ο ο μικρότερος αριθμός που μπορεί να προκύψει από τα τέσσερα ψηφία;

4 5 8 2


Ερώτηση : 2 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Ποια είναι η μονάδα μέτρησης της μάζας; Είναι το κιλό και συμβολίζεται με:


Ερώτηση : 3 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Ποιά είναι η υποδιαίρεση του κιλού; Τα γραμμάρια και συμβολίζονται με:


Ερώτηση : 4 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Ποιο είναι το πολλαπλάσιο του κιλού; Ο τόνος που συμβολίζεται με:


Ερώτηση : 5 (4 βαθμοί)

Ταίριασμα
Ερώτηση

Αντιστοίχισε τις ισότητες.

Στήλη Α Κάντε την αντιστοιχία Στήλη B
1. 6 κιλά=
A. 34.500 γραμμάρια
2. 34,5 κιλά=
B. 4.200 κιλά
3. 4,2 τόνοι =
C. 6000 γραμμάρια
4. 56 τόνοι=
D. 56.000 κιλά