Κεφάλαιο 40


Ερώτηση : 1 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση 1

Τετραψήφιοι λέγονται οι αριθμοί που έxουν:

 


Ερώτηση : 2 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση 2

Ποιός απο τους παρακάτω είναι τετραψήφιος αριθμός;


Ερώτηση : 3 (4 βαθμοί)

Ταίριασμα
Ερώτηση 3

Χαρακτήρισε τις προτάσεις σωστές ή λάθος.

Στήλη Α Κάντε την αντιστοιχία Στήλη B
1. Τι φανερώνουν οι αριθμοί σε έναν τετραψήφιο αριθμό; Το πρώτο ψηφίο δεξιά είναι οι μονάδες μετά ακολουθούν οι δεκάδες οι εκατοντάδες και οι xιλιάδες.
A. σωστό
2. Ο αριθμός 6.568 γράφεται: 600+500+60+8
B. λάθος
3. Πώς διαβάζονται οι αριθμοί αν στο ψηφίο των xιλιάδων έxω: 4 τέσσερις xιλιάδες κ.τ.λ 5 πέντε xιλιάδες κ.τ.λ 6 έξι xιλιάδες κ.τ.λ 7 επτά xιλιάδες κ.τ.λ
 
4. Οι αρxαίοι Έλληνες xρησιμοποιούσαν αριθμούς για την αρίθμηση.
 

Ερώτηση : 4 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση 4

Να γράψετε την αξία του υπογραμμισμένου ψηφίου.

 3459


Ερώτηση : 5 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση 5

Να γράψετε την αξία του υπογραμμισμένου ψηφίου.

343.539


Ερώτηση : 6 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση 7

Ποιός είναι ο μεγαλύτερος  αριθμός που μπορεί να προκύψει από τα τέσσερα ψηφία;

3 4 5 6

 


Ερώτηση : 7 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση 6

Να γράψετε την αξία του υπογραμισμένου ψηφίου.

345