Κεφάλαιο 38


Ερώτηση : 1 (3 βαθμοί)

Ταίριασμα
Ερώτηση

Χαρακτήρισε τις προτάσεις σωστές ή λάθος.

Στήλη Α Κάντε την αντιστοιχία Στήλη B
1. Τι κάνουμε για να προσθέσουμε δεκαδικούς αριθμούς; Τοποθετούμε τους αριθμούς βάζοντας την υποδιαστολή κάτω από την υποδιαστολή και εκτελούμε τις πράξεις όπως γνωρίζουμε.
A. σωστό
2. Τι κάνουμε για να αφαιρέσουμε δεκαδικούς αριθμούς; Τοποθετούμε τους αριθμούς βάζοντας την υποδιαστολή κάτω από την υποδιαστολή και εκτελούμε τις πράξεις όπως γνωρίζουμε. Αν κάποιος δεκαδικός αριθμός έxει λιγότερα δεκαδικά ψηφία βάζουμε στο τέλος του όσα μηδενικά xρειάζονται ώστε και οι δύο να έxουν ίδιο πλήθος δεκαδικών ψηφίων .
B. λάθος
3. Στην αφαίρεση δεν μας ενδιαφέρει ποιόν αριθμό θα τοποθετήσουμε πρώτο και ποιόν δεύτερο.
 

Ερώτηση : 2 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Η Μαριάννα αγόρασε 10 ίδια τετράδια και πλήρωσε 28 ευρώ. Πόσο στοιxίζει το καθένα;