Κεφάλαιο 37


Ερώτηση : 1 (1 βαθμός)

Σωστό / Λάθος
Ερώτηση

Τι κάνουμε για να προσθέσουμε δεκαδικούς αριθμούς; Τοποθετούμε τους αριθμούς βάζοντας την υποδιαστολή κάτω από την υποδιαστολή και εκτελούμε τις πράξεις όπως γνωρίζουμε.


Ερώτηση : 2 (1 βαθμός)

Σωστό / Λάθος
Ερώτηση

Τι κάνουμε για να αφαιρέσουμε δεκαδικούς αριθμούς;

Τοποθετούμε τους αριθμούς βάζοντας την υποδιαστολή κάτω από την υποδιαστολή και εκτελούμε τις πράξεις όπως γνωρίζουμε. Αν κάποιος δεκαδικός αριθμός έxει λιγότερα δεκαδικά ψηφία βάζουμε στο τέλος του όσα μηδενικά xρειάζονται, ώστε και οι δύο να έxουν ίδιο πλήθος δεκαδικών ψηφίων .


Ερώτηση : 3 (3 βαθμοί)

Ταίριασμα
Ερώτηση

Κάνε κάθετα τις πράξεις και αντιστοίχισε τα αποτελέσματα.

Στήλη Α Κάντε την αντιστοιχία Στήλη B
1. 21,23 +3,1=
A. 81,33
2. 81,23 +0,1=
B. 24,33
3. 8,34+2,29=
C. 10,63

Ερώτηση : 4 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

 Η Μαρία αγόρασε 1,2 κιλά τυρί και 0,7 κιλά τυρί.Πόσα συνολικά κιλά τυρί αγόρασε;