Κεφάλαιο 36


Ερώτηση : 1 (1 βαθμός)

Σωστό / Λάθος
Ερώτηση

Τι είναι η αριθμογραμμή; Είναι μια αριθμημένη ευθεία στην οποία μπορούμε να τοποθετήσουμε αριθμούς κατά σειρά.


Ερώτηση : 2 (1 βαθμός)

Σωστό / Λάθος
Ερώτηση

Πώς σxηματίζονται οι δεκαδικοί αριθμοί;Οι δεκαδικοί αριθμοί σxηματίζονται από μονάδες διαφόρων τάξεων στο ακέραιο και δεκαδικό μέρος.


Ερώτηση : 3 (4 βαθμοί)

Ταίριασμα
Ερώτηση

Να γράψεις την αξία του ψηφίου 3 στους παρακάτω αριθμούς.

Στήλη Α Κάντε την αντιστοιχία Στήλη B
1. 434,45
A. μονάδες
2. 4345,56
B. δεκάδες
3. 3456,545
C. εκατοντάδες
4. 3,45
D. xιλιάδες

Ερώτηση : 4 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Αν 10 σοκολάτες κοστίζουν 35 ευρώ. Πόσο κοστίζει η κάθε μια;