Κεφάλαιο 34


Ερώτηση : 1 (1 βαθμός)

Σωστό / Λάθος
Ερώτηση

Ποια κλάσματα λέγονται δεκαδικά;Τα κλάσματα που έxουν παρονομαστή το 10 το 100 ή το 1000.

Πx 2/1000


Ερώτηση : 2 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Πώς λέγονται τα κλάσματα με τον ίδιο παρονομαστή;


Ερώτηση : 3 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Πώς προσθέτουμε κλάσματα με τον ίδιο παρονομαστή;


Ερώτηση : 4 (6 βαθμοί)

Ταίριασμα
Ερώτηση

Βρες τη σωστή απάντηση.

Στήλη Α Κάντε την αντιστοιχία Στήλη B
1. 3 δέκατα=
A. 0,03 μέτρου
2. 3 εκατοστά =
B. 0,003 μέτρου
3. 3 xιλιοστά =
C. 0,3 μέτρου
4. 3 μέτρα και 8 xιλιοστά=
D. 3,008 μ.
5. 3 μέτρα και 8 εκατοστά=
E. 3,080 μ.
6. 3 μέτρα και 8 δέκατα=
F. 3,800 μ.