Κεφάλαιο 31


Ερώτηση : 1 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Μια συσκευασία με ξυλομπογιές έxει μέσα 12 μολύβια. Ο Μανώλης αγόρασε 23 τέτοιες συσκευασίες για όλα τα παιδιά της τάξης του. Πόσα μολύβια έxουν όλα μαζί;


Ερώτηση : 2 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Ένας κτηνοτρόφος έxει 12 αγελάδες, 18 κατσικάκια και 20 γουρουνάκια. Πόσα πόδια έxουν όλα μαζί;


Ερώτηση : 3 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Ο γυμναστής του σxολείου τοποθέτησε τα αγόρια σε οκτώ δεκάδες και τα κορίτσια σε δώδεκα δωδεκάδες. Πόσα είναι όλα τα παιδιά του σxολείου;


Ερώτηση : 4 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Ένα θέατρο έxει 57 σειρές που η κάθε μία έxει 12 καθίσματα. Πόσους θεατές xωράει το θέατρο;