Κεφάλαιο 30


Ερώτηση : 1 (6 βαθμοί)

Ταίριασμα
Ερώτηση

Να κάνετε τους παρακάτω πολλαπλασιασμούς.

Στήλη Α Κάντε την αντιστοιχία Στήλη B
1. 12 x3=
A. 128
2. 32 x4=
B. 36
3. 32 x24=
C. 768
4. 43 x34=
D. 324
5. 54x6=
E. 1462
6. 34x14=
F. 476