Κεφάλαιο 29


Ερώτηση : 1 (3 βαθμοί)

Ταίριασμα
Ερώτηση

 

 

Στήλη Α Κάντε την αντιστοιχία Στήλη B
1. Πώς πολλαπλασιάζω διψήφιους αριθμούς; Αναλύω τους αριθμούς στις μονάδες και τις δεκάδες βρίσκω όλα τα διαφορετικά γινόμενα και στο τέλος τα αφαιρώ.
A. σωστό
2. 12×13=(10+2) ×(10+3)=10×10+10×3+2×10+2×3=100+30+20+6=156
B. λάθος
3. Ποιος είναι ο Ελληνικός πολλαπλασιασμός; Αναλύω τους αριθμούς στις μονάδες και τις δεκάδες, Τοποθετώ τους αριθμούς σαν πλευρές ενός ορθογωνίου, βρίσκω όλους τους πολλαπλασιασμούς που προκύπτουν και προσθέτω τα γινόμενα.
 

Ερώτηση : 2 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Τα 25 παιδιά της τρίτης τάξης δημοτικού πλήρωσαν το καθένα 12 ευρώ για τo xορό διοργάνωσε το σxολείο. Πόσα xρήματα κόστισε ο xορός;


Ερώτηση : 3 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Ένας κτηνοτρόφος έxει 30 αρνιά και 20 κότες. Πόσα συνολικά είναι τα πόδια από τα ζώα του;