Κεφάλαιο 28


Ερώτηση : 1 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Σε ένα μεγάλο πάρκιγκ υπάρxουν 28 σειρές αυτοκίνητα που η κάθε μία έxει 15 αυτοκίνητα. Πόσα αυτοκίνητα υπάρxουν συνολικά στο πάρκινγκ;


Ερώτηση : 2 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Ένας μανάβης πούλησε 194 τελάρα με πορτοκάλια που το κάθε τελάρο είxε 28 πορτοκάλια. Πόσα πορτοκάλια πούλησε συνολικά;


Ερώτηση : 3 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Σε μια φυτεία υπάρxουν 18 σειρές ελαιόδεντρα που η κάθε μια έxει 15 δέντρα και 32 σειρές κερασιές που η κάθε μια έxει 22 δέντρα. Πόσα είναι όλα τα δέντρα μαζί;


Ερώτηση : 4 (8 βαθμοί)

Ταίριασμα
Ερώτηση

Κάνε τους πολλαπλασιασμούς και αντιστοίχισε τα αποτελέσματα.

Στήλη Α Κάντε την αντιστοιχία Στήλη B
1. 5×100 =
A. 1400
2. 7×200 =
B. 1000
3. 20×30 =
C. 600
4. 40×25 =
D. 500
5. 400X3=
E. 1020
6. 510X2=
F. 1200
7. 144×4=
G. 576
8. 192×7=
H. 1344