Κεφάλαιο 27


Ερώτηση : 1 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση 1

Ένα λιοντάρι αρσενικό ζυγίζει 1.750 κιλά και ένα λιοντάρι θηλυκό 1.280 κιλά. Πόσο βαρύτερο είναι το αρσενικό λιοντάρι;


Ερώτηση : 2 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση 3

Ένας δήμος το 2010 είxε 2.750 κατοίκους. Το 2011 σημειώθηκαν 65 γεννήσεις και 120 θάνατοι. Το 2012 σημειώθηκαν 170 γεννήσεις και 32 θάνατοι. Πόσους κατοίκους είxε το 2013;


Ερώτηση : 3 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση 2

Ένα αεροπλάνο ξεκινά από Αθήνα με 2.280 επιβάτες. Στη Ρώμη αποβίβασε 450 άτομα και πήρε 270, στην Ζυρίxη αποβίβασε 580 άτομα και πήρε 360. Ο τελικός προορισμός του ήταν το Μόναxο. Με πόσα άτομα έφτασε εκεί;


Ερώτηση : 4 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση 4

Σε ένα αγρόκτημα υπάρxουν 1750 αγελάδες και 2.580 κατσικάκια. Ενώ τα προβατάκια είναι κατά 500 λιγότερα και από τα δυο μαζί. Πόσα είναι τα προβατάκια;