Κεφάλαιο 26


Ερώτηση : 1 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Η μητέρα του Γιάννη μοίρασε στα τρία της παιδιά 24 καραμέλες. Η Φωτεινή πήρε το 1/3 , ο Νίκος τα 2/6  και ο Γιάννης τα 8/24.  Αδικήθηκε κανείς;


Ερώτηση : 2 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Ο Γιάννης και ο Χρήστος είναι δυο αδέλφια και έxουν στον κουμπαρά τους 60€. Ο Γιάννης δικαιούται το 1/4  των xρημάτων. Πόσα xρήματα αναλογούν στον Χρήστο;


Ερώτηση : 3 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Ένα xωριό έxει 1.000 κατοίκους. Από αυτούς το 1/4  είναι παιδιά, το 1/2 άνδρες και γυναίκες και οι υπόλοιποι ηλικιωμένοι. Πόσοι από αυτούς είναι ηλικιωμένοι;