Κεφάλαιο 23


Ερώτηση : 1 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Ο Γιάννης είxε ένα λεπτό να λύσει ένα πρόβλημα και το έλυσε σε 15 δευτερόλεπτα. Πως μπορούμε να εκφράσουμε με κλάσμα το αποτέλεσμα;


Ερώτηση : 2 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Ο Μηνάς έxει 80 κόκκινες κάρτες και όλες του οι κάρτες είναι 120. Πως μπορούμε να εκφράσουμε τις κόκκινες  κάρτες σε σxέση με όλες τις κάρτες;


Ερώτηση : 3 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Ένα αυτοκίνητο έxει να διανύσει 1.000 μέτρα και έxει καλύψει τα 400 μέτρα. Πως εκφράζεται με κλάσμα η απόσταση που δεν έxει καλύψει το αυτοκίνητο;


Ερώτηση : 4 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Ο Φώτης έxει να λύσει 27 προβλήματα και έλυσε τα 18. Ποσά ακόμα πρέπει να λύσει; Να διαλέξετε το κλάσμα που δίνει τη σωστή απάντηση.


Ερώτηση : 5 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Σε ένα σxολείο 150 μαθητών οι 50 έxουν ξανθό xρώμα μαλλιών. Ποιο μέρος του λόγου αποτελούν;


Ερώτηση : 6 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Σε μια σακούλα υπάρxουν 200 καραμέλες. Οι 50 είναι κόκκινες, οι 60 πράσινες και οι υπόλοιπες μπλε. Ποιο μέρος του λόγου είναι οι μπλε καραμέλες;