Κεφάλαιο 22


Ερώτηση : 1 (4 βαθμοί)

Ταίριασμα
Ερώτηση 1

Χαρακτηρίζω τις προτάσεις σωστές ή λάθος.

Στήλη Α Κάντε την αντιστοιχία Στήλη B
1. Ένα κλάσμα εκφράζει μια διαίρεση.
A. σωστό
2. Ο αριθμός κάτω από την κλασματική γραμμή ονομάζεται αριθμητής.
B. λάθος
3. Το κλάσμα που έxει αριθμητή τη μονάδα ονομάζεται κλασματική μονάδα.
 
4. Ο άξονας συμμετρίας xωρίζει ένα κλάσμα σε δυο ίσα μέρη.