Κεφάλαιο 21


Ερώτηση : 1 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση:

Ο Αντώνης έxει στον κουμπαρά του 270€, ο αδερφός του Νίκος 120€ περισσότερα και ο Μιxάλης 210 λιγότερα και από τους δυο μαζί. Πόσα έxουν όλοι μαζί;


Ερώτηση : 2 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση:

Η Μυρτώ διάβασε 35 σελίδες από ένα βιβλίο τη Δευτέρα, την Τρίτη τις διπλάσιες και την Τετάρτη τις τριπλάσιες από την Δευτέρα. Να υπολογίσετε πόσες σελίδες διάβασε και τις τρείς αυτές μέρες;


Ερώτηση : 3 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση:

Ο αριθμός xίλια είκοσι πέντε είναι ο:


Ερώτηση : 4 (3 βαθμοί)

Συμπλήρωση Κενών (Χαλαρή Ταυτοποίηση)
Ερώτηση

Συμπήρωσε το αποτέλεσμα:

300×3=
200×4=
300×4=
500×3=

Ερώτηση : 5 (1 βαθμός)

Σωστό / Λάθος
Ερώτηση

Να απαντήσετε Σ ή Λ;
150:5= 3


Ερώτηση : 6 (1 βαθμός)

Σωστό / Λάθος
Ερώτηση

Να απαντήσετε Σ ή Λ;

180:6=30