Κεφάλαιο 13


Ερώτηση : 1 (4 βαθμοί)

Ταίριασμα
Ερώτηση

Να κάνετε κάθετα τις παρακάτω πράξεις και να αντιστοιχίσετε τα αποτελέσματα.

Στήλη Α Κάντε την αντιστοιχία Στήλη B
1. 567 -32=
A. 801
2. 749 - 342=
B. 407
3. 567 +234=
C. 1099
4. 667 +432=
D. 535

Ερώτηση : 2 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Ο πατέρας έxει στην τσέπη του 2 xαρτονομίσματα των 100 ευρώ, 3 των 50 ευρώ,4 των 20 ευρώ.  Πόσα συνολικά xρήματα έxει ο πατέρας;