Κεφάλαιο 11


Ερώτηση : 1 (4 βαθμοί)

Ταίριασμα
Ερώτηση

Επιλέγω:

Στήλη Α Κάντε την αντιστοιχία Στήλη B
1. 5x10+3=
A. 5013
2. 5x100 +1x10+3=
B. 5103
3. 5x1000 +1x10+3=
C. 513
4. 5x1000 +1x100+3=
D. 53

Ερώτηση : 2 (10 βαθμοί)

Συμπλήρωση Κενών (Χαλαρή Ταυτοποίηση)
Ερώτηση

1×11=
2×11=
3×11=
4×11=
5×11=
6×11=
7×11=
8×11=
9×11=
10×11=

Ερώτηση : 3 (10 βαθμοί)

Συμπλήρωση Κενών (Χαλαρή Ταυτοποίηση)
Ερώτηση

1×12=
2×12=
3×12=
4×12=
5×12=
6×12=
7×12=
8×12=
9×12=
10×12=

Ερώτηση : 4 (10 βαθμοί)

Συμπλήρωση Κενών (Χαλαρή Ταυτοποίηση)
Ερώτηση

1×13=
2×13=
3×13=
4×13=
5×13=
6×13=
7×13=
8×13=
9×13=
10×13=