Κεφάλαιο 10


Ερώτηση : 1 (5 βαθμοί)

Ταίριασμα
Ερώτηση

Να κάνετε τις αφαιρέσεις κάθετα και να αντιστοιχίσετε τα αποτελέσματα.

Στήλη Α Κάντε την αντιστοιχία Στήλη B
1. 78 -31=
A. 84
2. 718 -315=
B. 47
3. 223 -139=
C. 115
4. 526 -411=
D. 403
5. 453 -347=
E. 106

Ερώτηση : 2 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Ο Γιάννης έxει 52 βόλους και ο Κώστας 37. Πόσους περισσότερους βόλους έxει ο Γιάννης;


Ερώτηση : 3 (3 βαθμοί)

Ταίριασμα
Ερώτηση

Σε μία αφαίρεση που γίνεται κάθετα:

Στήλη Α Κάντε την αντιστοιχία Στήλη B
1. Γράφω τις μονάδες κάτω από τις μονάδες, τις δεκάδες κάτω από τις δεκάδες, τις εκατοντάδες κάτω από τις εκατοντάδες.
A. σωστό
2. Αφαιρώ διαδοxικά τα ψηφία των μονάδων ,των δεκάδων , των εκατοντάδων κτλ.
B. λάθος
3. Αν δεν γίνεται αφαίρεση ανάμεσα σε δυο ψηφία δανείζομαι 10 από το αμέσως δεξιά ψηφίο.