Κεφάλαιο 9


Ερώτηση : 1 (3 βαθμοί)

Ταίριασμα
Ερώτηση

Ενα στερεό ορθογώνιο έxει:

Στήλη Α Κάντε την αντιστοιχία Στήλη B
1. έδρες
A. 12
2. ακμές
B. 6
3. κορυφές
C. 8

Ερώτηση : 2 (3 βαθμοί)

Ταίριασμα
Ερώτηση

Μια πυραμίδα έxει:

Στήλη Α Κάντε την αντιστοιχία Στήλη B
1. έδρες
A. 12
2. ακμές
B. 6
3. κορυφές
C. 6

Ερώτηση : 3 (3 βαθμοί)

Ταίριασμα
Ερώτηση

Ένας κύβος έxει:

Στήλη Α Κάντε την αντιστοιχία Στήλη B
1. έδρες
A. 6
2. ακμές
B. 8
3. κορυφές
C. 12

Ερώτηση : 4 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Ποιο δεν  είναι  xαρακτηριστικό  στερεού ορθογωνίου;