Κεφάλαιο 8


Ερώτηση : 1 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση 1

Μονάδα μέτρησης του μήκους είναι :


Ερώτηση : 2 (3 βαθμοί)

Ταίριασμα
Ερώτηση 2

Αντιστοίχισε τις ισότητες.

Στήλη Α Κάντε την αντιστοιχία Στήλη B
1. 2000 εκ.
A. 2000 εκ.
2. 20 μ.
B. 20000 xιλ.
3. 20 δεκ.
C. 200 εκ.

Ερώτηση : 3 (3 βαθμοί)

Ταίριασμα
Ερώτηση 3

Αντιστοίχισε τις ισότητες.

Στήλη Α Κάντε την αντιστοιχία Στήλη B
1. 510 μ .
A. 51000 εκ.
2. 5100 εκ .
B. 51000 xιλ.
3. 51 δεκ.
C. 510 εκ.

Ερώτηση : 4 (3 βαθμοί)

Ταίριασμα
Ερώτηση 4

Αντιστοίχισε τις ισότητες.

Στήλη Α Κάντε την αντιστοιχία Στήλη B
1. 42 μ.
A. 4200 εκ.
2. 420 εκ.
B. 42000 xιλ.
3. 420 δεκ.
C. 4200 xιλ.

Ερώτηση : 5 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση 5

Το μέτρο δεν υποδιαιρείται σε:


Ερώτηση : 6 (4 βαθμοί)

Ταίριασμα
Ερώτηση 6

Επίλεξε τις σωστές ισότητες.

Στήλη Α Κάντε την αντιστοιχία Στήλη B
1. 1 μέτρο=10 δέκατα
A. σωστό
2. 1 δέκατο =100 εκατοστά
B. λάθος
3. 1 εκατοστό=100 xιλιοστά
 
4. 1 εκατοστό= 1000 xιλιοστά