Κεφάλαιο 5


Ερώτηση : 1 (10 βαθμοί)

Συμπλήρωση Κενών (Χαλαρή Ταυτοποίηση)
Συμπλήρωσε

1×6=
2×6=
3×6=
4×6=
5×6=
6×6=
7×6=
8×6=
9×6=
10×6=

Ερώτηση : 2 (10 βαθμοί)

Συμπλήρωση Κενών (Χαλαρή Ταυτοποίηση)
Συμπλήρωσε

1×7=
2×7=
3×7=
4×7=
5×7=
6×7=
7×7=
8×7=
9×7=
10×7=

Ερώτηση : 3 (10 βαθμοί)

Συμπλήρωση Κενών (Χαλαρή Ταυτοποίηση)
Συμπλήρωσε

1×11=
2×11=
3×11=
4×11=
5×11=
6×11=
7×11=
8×11=
9×11=
10×11=