Κεφάλαιο 4


Ερώτηση : 1 (10 βαθμοί)

Συμπλήρωση Κενών (Χαλαρή Ταυτοποίηση)
Συμπλήρωσε

1×2=
2×2=
3×2=
4×2=
5×2=
6×2=
7×2=
8×2=
9×2=
10×2=

Ερώτηση : 2 (10 βαθμοί)

Συμπλήρωση Κενών (Χαλαρή Ταυτοποίηση)
Συμπλήρωσε

1×3=
2×3=
3×3=
4×3=
5×3=
6×3=
7×3=
8×3=
9×3=
10×3=

Ερώτηση : 3 (10 βαθμοί)

Συμπλήρωση Κενών (Χαλαρή Ταυτοποίηση)
Συμπλήρωσε

1×4=
2×4=
3×4=
4×4=
5×4=
6×4=
7×4=
8×4=
9×4=
10×4=

Ερώτηση : 4 (10 βαθμοί)

Συμπλήρωση Κενών (Χαλαρή Ταυτοποίηση)
Συμπλήρωσε

1×5=
2×5=
3×5=
4×5=
5×5=
6×5=
7×5=
8×5=
9×5=
10×5=

Ερώτηση : 5 (10 βαθμοί)

Συμπλήρωση Κενών (Χαλαρή Ταυτοποίηση)
Συμπλήρωσε

1×5=
2×5=
3×5=
4×5=
5×5=
6×5=
7×5=
8×5=
9×5=
10×5=