Ενότητα 12


Ερώτηση : 1 (2 βαθμοί)

Ταίριασμα
Ερώτηση 1

Να χαρακτηρίσετε το είδος του λόγου.

Στήλη Α Κάντε την αντιστοιχία Στήλη B
1. “Μαρία, φέρε μου ένα ποτήρι νερό σε παρακαλώ” είπε η μητέρα.
A. ευθύς λόγος
2. Η μητέρα παρακάλεσε τη Μαρία να της φέρει ένα ποτήρι νερό.
B. πλάγιος λόγος

Ερώτηση : 2 (4 βαθμοί)

Ταίριασμα
Ερώτηση 2

Να συμπληρώσετε την ορθογραφία των παρακάτω θηλυκών ουσιαστικών.

Στήλη Α Κάντε την αντιστοιχία Στήλη B
1. φουρνάρ-
A. -ισσα
2. βασίλ-
B. -ησα
3. Λάρ-
C. -ισα
4. γό-
D. -ησσα

Ερώτηση : 3 (8 βαθμοί)

Ταίριασμα
Ερώτηση 3

Να ξεχωρίσετε τον συγκριτικό από τον υπερθετικό βαθμό των παρακάτω επιθέτων.

Στήλη Α Κάντε την αντιστοιχία Στήλη B
1. φτωχότερος
A. συγκριτικός
2. φτωχότατος
B. υπερθετικός
3. κατώτερος
 
4. κατώτατος
 
5. πιο πλούσιος
 
6. ο πιο πλούσιος
 
7. σοφότερος
 
8. πολύ σοφός
 

Ερώτηση : 4 (8 βαθμοί)

Ταίριασμα
Ερώτηση 4

Επιλέξτε τη σωστή κατάληξη.

Στήλη Α Κάντε την αντιστοιχία Στήλη B
1. το ψωμ___
A.
2. το βράδ__
B.
3. το δάκρ__
 
4. το αρν__
 
5. το δίχτ__
 
6. το μαλλ__
 
7. το δόρ__
 
8. τα πόδ__
 

Ερώτηση : 5 (4 βαθμοί)

Ταίριασμα
Ερώτηση 5

Συμπλρώστε  σωστά τις καταλήξεις των ουδέτερων ουσιαστικών.

Στήλη Α Κάντε την αντιστοιχία Στήλη B
1. αρχηγ__
A. -είο
2. βιβλ__
B. -ιο
3. κρ__
C. -ύο
4. πλ__
D. -οίο

Ερώτηση : 6 (6 βαθμοί)

Ταίριασμα
Ερώτηση 6

Να χαρακτηρίσετε το είδος του λόγου.

Στήλη Α Κάντε την αντιστοιχία Στήλη B
1. "Τι φαγητό μαγείρεψες μαμά;", ρώτησε ο Ανδρέας.
A. ευθύς λόγος
2. Ο Ανδρέας ρώτησε τη μαμά του τι φαγητό μαγείρεψε.
B. πλάγιος λόγος
3. "Σήκω στον πίνακα", είπε η δασκάλα στην Ελένη.
 
4. Η δασκάλα είπε στην Ελένη να σηκωθεί στον πίνακα.
 
5. "Την Κυριακή θα πάμε στη θάλασσα" , είπε η μαμά στα παιδιά.
 
6. Η μαμά είπε στα παιδιά ότι την Κυριακή θα πάνε στη θάλασσα.
 

Ερώτηση : 7 (8 βαθμοί)

Ταίριασμα
Ερώτηση 7

Να ξεχωρίσετε τον συγκριτικό από τον υπερθετικό βαθμό των παρακάτω επιθέτων.

Στήλη Α Κάντε την αντιστοιχία Στήλη B
1. πιο ψηλός
A. συγκριτικός
2. ο πιο ψηλός
B. υπερθετικός
3. εξυπνότερος
 
4. εξυπνότατος
 
5. πολύ όμορφος
 
6. ο πιο όμορφος
 
7. ομορφότατος
 
8. ομορφότερος