Ενότητα 11


Ερώτηση : 1 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση 1

Τα ρήματα που είναι στον αόριστο μας δείχνουν:


Ερώτηση : 2 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση 2

Τα ρήματα που είναι στον παρατατικό μας δείχνουν:


Ερώτηση : 3 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση 3

Όταν οι λέξεις μιας πρότασης χρησιμοποιούνται με την πραγματική τους σημασία, τότε έχουμε:


Ερώτηση : 4 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση 4

Όταν οι λέξεις δε χρησιμοποιούνται με την πραγματική τους σημασία, αλλά αποδίδουν μια διαφορετική ιδιότητα, που δεν υπάρχει στην πραγματικότητα, τότε έχουμε:


Ερώτηση : 5 (6 βαθμοί)

Ταίριασμα
Ερώτηση 5

Να ξεχωρίσετε τον Παρατατικό από τον Αόριστο στα παρακάτω ρήματα .

Στήλη Α Κάντε την αντιστοιχία Στήλη B
1. διαβάζαμε
A. Παρατατικός
2. έλυνες
B. Αόριστος
3. έγραφε
 
4. διαβάσαμε
 
5. έλυσες
 
6. έγραψε
 

Ερώτηση : 6 (4 βαθμοί)

Ταίριασμα
Ερώτηση 6

Να ξεχωρίσετε την κυριολεξία από τη μεταφορά.

Στήλη Α Κάντε την αντιστοιχία Στήλη B
1. Αγόρασε ένα χρυσό δαχτυλίδι.
A. κυριολεξία
2. Μέθυσε από ευτυχία.
B. μεταφορά
3. Μέθυσε από το πολύ κρασί.
 
4. Η Όλγα έχει χρυσή καρδιά.
 

Ερώτηση : 7 (3 βαθμοί)

Ταίριασμα
Ερώτηση 7

Να ξεχωρίσετε το είδος του Μέλλοντα στις παρακάτω προτάσεις.

Στήλη Α Κάντε την αντιστοιχία Στήλη B
1. Αύριο θα διαβάσω για το διαγώνισμα της Ιστορίας.
A. Στιγμιαίος Μέλλοντας
2. Τέτοια ώρα αύριο θα διαβάζω για το διαγώνισμα της Ιστορίας.
B. Εξακολουθητικός Μέλλοντας
3. Ως το βράδυ αύριο θα έχω διαβάσει για το διαγώνισμα της Ιστορίας.
C. Συντελεσμένος Μέλλοντας

Ερώτηση : 8 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση 8

Συμπληρώστε με το σωστό τύπο του επιθέτου πολύς, πολλή, πολύ

Δε θέλω ______ ζάχαρη στον καφέ μου.


Ερώτηση : 9 (3 βαθμοί)

Ταίριασμα
Ερώτηση 9

Να συμπληρώσεις τα κενά των παρακάτω ρημάτων με  -αβ- ή -αυ-.

Στήλη Α Κάντε την αντιστοιχία Στήλη B
1. Ο κηπουρός σκ__ει τον κήπο.
A. -αβ
2. Δεν π__ει να αναρωτιέται και να ψάχνει.
B. -αυ
3. Ξηλώθηκε πάλι το παντελόνι της και το ξαναρ__ει.
 

Ερώτηση : 10 (9 βαθμοί)

Ταίριασμα
Ερώτηση 10

Συμπληρώστε με το σωστό τύπο του επιθέτου πολύς, πολλή, πολύ.

Στήλη Α Κάντε την αντιστοιχία Στήλη B
1. Κάνει ________ κρύο.
A. πολύ
2. Η φασαρία είναι _______ ενοχλητική.
B. πολλή
3. Στη γιορτή μαζεύτηκε _______ κόσμος.
C. πολλοί
4. ____ άνθρωποι εργάζονται σκληρά για να ζήσουν.
D. πολύς
5. Το έργο σημείωσε ________ μεγάλη επιτυχία.
 
6. Η συνταγή μου είχε _________ επιτυχία.
 
7. Τον αγκάλιασε με ______ αγάπη.
 
8. Ένιωθε γι αυτόν _______ μεγάλη αγάπη.
 
9. Είσαι _________ μικρός ακόμη.
 

Ερώτηση : 11 (6 βαθμοί)

Ταίριασμα
Ερώτηση 11

Να ξεχωρίσετε τον Παρατατικό από τον Αόριστο στα παρακάτω ρήματα.

Στήλη Α Κάντε την αντιστοιχία Στήλη B
1. καθάρισα
A. Παρατατικός
2. καθάριζα
B. Αόριστος
3. άπλωνα
 
4. άπλωσα
 
5. χτυπούσα
 
6. χτύπησα
 

Ερώτηση : 12 (4 βαθμοί)

Ταίριασμα
Ερώτηση 12

Να ξεχωρίσετε την κυριολεξία από τη μεταφορά.

Στήλη Α Κάντε την αντιστοιχία Στήλη B
1. Έχει μυαλό ξυράφι.
A. κυριολεξία
2. Κόπηκε κατά λάθος με το ξυράφι.
B. μεταφορά
3. Έχει καρδιά περιβόλι.
 
4. Έχει φυτέψει φράουλες στο περιβόλι.