Ενότητα 9


Ερώτηση : 1 (4 βαθμοί)

Ταίριασμα
Ερώτηση 1

Nα βάλετε τα άρθρα  (της για τον ενικό και τις, στις για τον πληθυντικό).

Στήλη Α Κάντε την αντιστοιχία Στήλη B
1. Η ζώνη ____ φούστας .
A. της
2. Μη χτυπάτε δυνατά ___ πόρτες.
B. τις
3. Τα παγκάκια ___ πλατείας είναι ξύλινα.
C. στις
4. Αφήστε τα πράγματα πάνω ________ καρέκλες.
 

Ερώτηση : 2 (3 βαθμοί)

Ταίριασμα
Ερώτηση 2

Βάζω (τον) ή (των) στις παρακάτω  προτάσεις.

Στήλη Α Κάντε την αντιστοιχία Στήλη B
1. Η δουλειά ___ γεωργών είναι κουραστική.
A. τον
2. Αγαπώ πολύ ___ παππού μου.
B. των
3. Φροντίζω ___ κήπο μου.
 

Ερώτηση : 3 (4 βαθμοί)

Ταίριασμα
Ερώτηση 3

Να βάλετε  τα  αόριστα άρθρα ένας, μία, ένα.

Στήλη Α Κάντε την αντιστοιχία Στήλη B
1. Ήρθε στο σχολείο μας ___ κύριος.
A. ένας
2. ___ φορά κι έναν καιρό.
B. μία
3. Φώναξε ___ παιδί στο γραφείο.
C. ένα
4. Με περιμένει ____ φίλη μου.
 

Ερώτηση : 4 (5 βαθμοί)

Ταίριασμα
Ερώτηση 4

Συμπληρώνω τις μετοχές με ο ή ω.

Στήλη Α Κάντε την αντιστοιχία Στήλη B
1. τρέχ_ντας
A. -ο
2. τελειών_ντας
B.
3. πηδ_ντας
 
4. φεύγ_ντας
 
5. γελ_ντας
 

Ερώτηση : 5 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση 5

Συμπλήρωσε με την κατάλληλη λέξη από τα παρακάτω ζεύγη ομώνυμων λέξεων.

Σκαρφάλωσα στη __________ να κόψω ένα μήλο.


Ερώτηση : 6 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση 6

Συμπλήρωσε με την κατάλληλη λέξη από τα παρακάτω ζεύγη ομώνυμων λέξεων.

Πήδηξαν _________ για να φτάσουν τα κλαδιά του δέντρου.


Ερώτηση : 7 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση 7

Συμπλήρωσε με την κατάλληλη λέξη από τα παρακάτω ζεύγη ομώνυμων λέξεων.

Δεν του έφτασαν τα _________ για να κόψει εισιτήριο μέσα στο λεωφορείο.


Ερώτηση : 8 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση 8

Συμπλήρωσε με την κατάλληλη λέξη από τα παρακάτω ζεύγη ομώνυμων λέξεων.

Η γιαγιά μου μου χάρισε μια χρυσή __________.


Ερώτηση : 9 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση 9

Συμπλήρωσε με την κατάλληλη λέξη από τα παρακάτω ζεύγη ομώνυμων λέξεων.

Τα παραδοσιακά κρητικά τραγούδια παίζονται με την κρητική ___________.


Ερώτηση : 10 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση 10

Μπροστά από τα ονόματα (ουσιαστικά και επίθετα) μπαίνουν συνήθως κάποιες μικρές κλιτές λέξεις, που λέγονται:


Ερώτηση : 11 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση 11

Τα άρθρα διακρίνονται σε:


Ερώτηση : 12 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση 12

Οι λεξούλες που μπαίνουν μπροστά από τα ουσιαστικά για να δείξουν το γένος τους λέγονται:


Ερώτηση : 13 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση 13

Οι λέξεις που μπαίνουν μπροστά από τα ονόματα και δεν ορίζουν κάτι συγκεκριμένο αλλά φανερώνουν κάτι αόριστο και γενικό λέγονται:


Ερώτηση : 14 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση 14

Τα αόριστα άρθρα είναι τα εξής:


Ερώτηση : 15 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση 15

Τα οριστικά άρθρα είναι τα εξής:


Ερώτηση : 16 (5 βαθμοί)

Ταίριασμα
Ερώτηση 16

Βρες το σωστό άρθρο.

Στήλη Α Κάντε την αντιστοιχία Στήλη B
1. ____ αλεύρι
A. το
2. ____ φωνή
B. η
3. __ σωλήνες
C. οι
4. __ βροχής
D. της
5. __ αγώνων
E. των

Ερώτηση : 17 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση 17

Τις μετοχές της ενεργητικής φωνής τις χρησιμοποιούμε συνήθως:


Ερώτηση : 18 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση 18

Τα ρήματα που τελειώνουν σε ω (χωρίς τόνο),π.χ γράφω:


Ερώτηση : 19 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση 19

Τα ρήματα που τελειώνουν σε -ώ (με τόνο) , π.χ. μιλώ:


Ερώτηση : 20 (2 βαθμοί)

Ταίριασμα
Ερώτηση 20

Nα βάλετε τα άρθρα  (της για τον ενικό και τις, στις για τον πληθυντικό).

Στήλη Α Κάντε την αντιστοιχία Στήλη B
1. Τα λουλούδια στόλιζαν ___ αυλές των σπιτιών.
A. τις
2. Το χερούλι____ πόρτας είναι σιδερένιο.
B. της

Ερώτηση : 21 (2 βαθμοί)

Ταίριασμα
Ερώτηση 21

Βάζω (τον) ή (των) στις παρακάτω  προτάσεις.

Στήλη Α Κάντε την αντιστοιχία Στήλη B
1. Οι βαθμοί ____ μαθητών ήταν σχεδόν άριστοι.
A. τον
2. Είδε απο μακριά ____ παππού του.
B. των