Ενότητα 7


Ερώτηση : 1 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση 1

Να βρείτε αν οι μαυρισμένες αντωνυμίες είναι προσωπικές ή κτητικές.

Το αυτοκίνητό μου βρίσκεται έξω από το σπίτι σου.


Ερώτηση : 2 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση 2

Να βρείτε αν οι μαυρισμένες αντωνυμίες είναι προσωπικές ή κτητικές.

Αυτό το τετράδιο είναι δικό μου και βρίσκεται πάνω στο θρανίο σου.


Ερώτηση : 3 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση 3

Να βρείτε αν οι μαυρισμένες αντωνυμίες είναι προσωπικές ή κτητικές.

Αυτός τους χάρισε τα χρήματα που του χρωστούσαν.


Ερώτηση : 4 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση 4

Να βρείτε αν οι μαυρισμένες αντωνυμίες είναι προσωπικές ή κτητικές.

Το βράδυ, με κοιμίζει η μαμά μου και με σκεπάζει καλά. 


Ερώτηση : 5 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση 5

Να βρείτε αν οι μαυρισμένες αντωνυμίες είναι προσωπικές ή κτητικές.

Κατόρθωσε να τους στείλει στο σπίτι τους. 


Ερώτηση : 6 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση 6

Να βρείτε αν οι μαυρισμένες αντωνυμίες είναι προσωπικές ή κτητικές.

Το είπαμε του σκύλου μας κι ο σκύλος της ουράς του.  


Ερώτηση : 7 (3 βαθμοί)

Ταίριασμα
Ερώτηση 7

Στήλη Α Κάντε την αντιστοιχία Στήλη B
1. Παραλήγουσα λέγεται η __________________συλλαβή μιας λέξης.
A. πρώτη
2. Αρχική λέγεται η ______________συλλαβή μιας λέξης.
B. τελευταία
3. Λήγουσα λέγεται η ________________συλλαβή μιας λέξης.
C. προτελευταία

Ερώτηση : 8 (5 βαθμοί)

Ταίριασμα
Ερώτηση 8

Στήλη Α Κάντε την αντιστοιχία Στήλη B
1. πάγ__ς
A. -ο
2. παγ__νιά
B.
3. παγ__θήκη
 
4. παγ__τό
 
5. παγ__δρόμιο
 

Ερώτηση : 9 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση 9

Τις λέξεις που χρησιμοποιούμε αντί για ονόματα, για να δείξουμε σε ποιον αναφερόμαστε τις λέμε :


Ερώτηση : 10 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση 11

Μετά τα άρθρα υπάρχει _________________ .


Ερώτηση : 11 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση 12

Μετά τις προσωπικές αντωνυμίες υπάρχει _______________.


Ερώτηση : 12 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση 13

Τις λέξεις που μας δείχνουν σε ποιον ανήκει κάτι τις λέμε ___________________.


Ερώτηση : 13 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση 14

Να ξεχωρίσετε τα οριστικά άρθρα από τις προσωπικές αντωνυμίες.

Το πορτοφόλι σου το βρήκα στο δωμάτιό μου


Ερώτηση : 14 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση 15

Να ξεχωρίσετε τα οριστικά άρθρα από τις προσωπικές αντωνυμίες.

Το κράτος μας πρέπει να το υπερασπιζόμαστε πάντα.  


Ερώτηση : 15 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση 16

Να ξεχωρίσετε τα οριστικά άρθρα από τις προσωπικές αντωνυμίες.

Τη δύναμή μας πρέπει να τη δείχνουμε.  


Ερώτηση : 16 (4 βαθμοί)

Ταίριασμα
Ερώτηση 17

Να βρείτε τι είναι οι παρακάτω προτάσεις.

Στήλη Α Κάντε την αντιστοιχία Στήλη B
1. Έχει χρυσή καρδιά.
A. κυριολεξία
2. Έχει χρυσή αλυσίδα.
B. μεταφορά
3. Τα μαλλιά της έλαμπαν σαν χρυσάφι.
C. προσωποποίηση
4. Ο ήλιος μας χαμογελούσε από ψηλά.
D. παρομοίωση

Ερώτηση : 17 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση 18

Η αντωνυμία «δικός μου» είναι _________________ .


Ερώτηση : 18 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση 19

Οι λέξεις όμορφος- άσχημος είναι ______________ .   


Ερώτηση : 19 (5 βαθμοί)

Ταίριασμα
Ερώτηση 20

Να σημειώσετε Σ ή Λ για τους κανόνες συλλαβισμού.

Στήλη Α Κάντε την αντιστοιχία Στήλη B
1. Ένα φωνήεν μπορεί να αποτελέσει μόνο του συλλαβή σε μια λέξη.
A. σωστό
2. Δύο σύμφωνα, τα οποία βρίσκονται ανάμεσα σε δύο φωνήεντα, χωρίζονται αν αρχίζει απ’ αυτά τα σύμφωνα ελληνική λέξη. Π.χ. έ–πιπ-λο
B. λάθος
3. Δύο σύμφωνα, τα οποία βρίσκονται ανάμεσα σε δύο φωνήεντα, χωρίζονται αν δεν αρχίζει απ’ αυτά τα σύμφωνα ελληνική λέξη. Π.χ. άν–θος
 
4. Τρία ή περισσότερα σύμφωνα συλλαβίζονται μαζί, αν από τα τρία ή τουλάχιστον από τα δύο πρώτα σύμφωνα αρχίζει ελληνική λέξη. Π.χ. α–στρα–πή (στρώνω), ε–χθρός (χθες).
 
5. Τα όμοια σύμφωνα δε χωρίζονται. Π.χ. θά–λα-σσα
 

Ερώτηση : 20 (5 βαθμοί)

Ταίριασμα
Ερώτηση 21

Να σημειώσετε αν είναι σωστός ή λάθος ο συλλαβισμός των παρακάτω λέξεων.

Στήλη Α Κάντε την αντιστοιχία Στήλη B
1. κε-λα-η-δώ
A. σωστό
2. α-στρο-ναύ-της
B. λάθος
3. θάρ-ρος
 
4. σα-ράν-τα
 
5. τρα-γο-ύδια
 

Ερώτηση : 21 (3 βαθμοί)

Ταίριασμα
Ερώτηση 22

Να συμπληρώσεις σωστό στις προτάσεις που περιέχουν προσωποποιήσεις και λάθος στις προτάσεις που δεν περιέχουν προσωποποιήσεις.

Στήλη Α Κάντε την αντιστοιχία Στήλη B
1. Η φύση όλη γύρω γελά.
A. σωστό
2. Η γιαγιά αγκάλιασε τον εγγονό της.
B. λάθος
3. Ο πατέρας φίλησε τα παιδιά κι έφυγε για τη δουλειά.