Ενότητα 6


Ερώτηση : 1 (4 βαθμοί)

Ταίριασμα
Ερώτηση

Να αντιστοιχίσεις τις παρακάτω προτάσεις για τους χρόνους του ρήματος:

Στήλη Α Κάντε την αντιστοιχία Στήλη B
1. Ο ενεστώτας φανερώνει πως εκείνο που σημαίνει το ρήμα γίνεται στο ____________
A. παρόν
2. Ο παρατατικός φανερώνει πως εκείνο που σημαίνει το ρήμα γινόταν στο ______________ συνέχεια ή με επανάληψη
B. παρελθόν
3. Ο αόριστος φανερώνει πως εκείνο που σημαίνει το ρήμα έγινε στο _____________
C. μέλλον
4. Ο εξακολουθητικός μέλλοντας φανερώνει πως εκείνο που σημαίνει το ρήμα θα γίνεται συνέχεια στο ________________
 

Ερώτηση : 2 (1 βαθμός)

Σωστό / Λάθος
Ερώτηση

Να σημειώσετε σωστό (Σ) ή λάθος (Λ) στην ορθογραφία των παρακάτω ρημάτων:

καθάρισα 


Ερώτηση : 3 (1 βαθμός)

Σωστό / Λάθος
Ερώτηση

Να σημειώσετε σωστό (Σ) ή λάθος (Λ) στην ορθογραφία των παρακάτω ρημάτων:

σκούπησα


Ερώτηση : 4 (1 βαθμός)

Σωστό / Λάθος
Ερώτηση

Να σημειώσετε σωστό (Σ) ή λάθος (Λ) στην ορθογραφία των παρακάτω ρημάτων:

δάνεισα  


Ερώτηση : 5 (1 βαθμός)

Σωστό / Λάθος
Ερώτηση

Να σημειώσετε σωστό (Σ) ή λάθος (Λ) στην ορθογραφία των παρακάτω ρημάτων:

δάκρισα


Ερώτηση : 6 (1 βαθμός)

Σωστό / Λάθος
Ερώτηση

Να σημειώσετε σωστό (Σ) ή λάθος (Λ) στην ορθογραφία των παρακάτω ρημάτων:

άθροισα


Ερώτηση : 7 (1 βαθμός)

Σωστό / Λάθος
Ερώτηση

Να σημειώσετε σωστό (Σ) ή λάθος (Λ) στην ορθογραφία των παρακάτω ρημάτων:

γνώρισα 


Ερώτηση : 8 (4 βαθμοί)

Ταίριασμα
Ερώτηση

Συμπληρώστε την πρόταση με το κατάλληλο χρονικό επίρρημα.

Στήλη Α Κάντε την αντιστοιχία Στήλη B
1. ___________ θα πάμε εκδρομή.
A. νωρίς
2. Θα ξεκινήσουμε το ταξίδι _____________ το πρωί.
B. αργά
3. ______________ το καλοκαίρι πήγαμε διακοπές στη Σαντορίνη.
C. αύριο
4. Το πάρτυ τελείωσε ___________ το βράδυ.
D. πρόπερσι

Ερώτηση : 9 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Οι μικρές άκλιτες λέξεις που μας βοηθούν να συνδέσουμε λέξεις ή προτάσεις μεταξύ τους λέγονται  _______________ .         


Ερώτηση : 10 (2 βαθμοί)

Ταίριασμα
Ερώτηση

Αντιστοίχισε:

Στήλη Α Κάντε την αντιστοιχία Στήλη B
1. Οι σύνδεσμοι γιατί, επειδή, αφού είναι _______________ σύνδεσμοι.
A. χρονικοί
2. Οι σύνδεσμοι όταν, μόλις, καθώς, ενώ, πριν, προτού, όποτε είναι _______________σύνδεσμοι.
B. αιτιολογικοί

Ερώτηση : 11 (4 βαθμοί)

Ταίριασμα
Ερώτηση

Να συμπληρώσετε τις παρακάτω προτάσεις με τον κατάλληλο σύνδεσμο.

Στήλη Α Κάντε την αντιστοιχία Στήλη B
1. Θα σου πω τι έγινε, _______έρθω στο σπίτι.
A. γιατί
2. Θύμωσε _______ τον μάλωσαν.
B. μόλις
3. _______ έφυγες, έβρεξε.
C. όταν
4. _______________έκανα τα μαθήματά μου, η μαμά μου μαγείρευε στην κουζίνα.
D. ενώ

Ερώτηση : 12 (3 βαθμοί)

Ταίριασμα
Ερώτηση

Να βρείτε το βαθμό στις παρακάτω προτάσεις:

Στήλη Α Κάντε την αντιστοιχία Στήλη B
1. Ο Γιάννης είναι ο ψηλότερος από όλους τους φίλους του.
A. Θετικός
2. Η Ερμιόνη είναι πιο ψηλή από τη Σοφία.
B. Συγκριτικός
3. Ο τοίχος είναι λευκός
C. Υπερθετικός

Ερώτηση : 13 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Επιλέξτε  το σωστό χρόνο στον οποίο βρίσκεται το ρήμα των προτάσων:


Όλο το πρωί θα καθαρίζω το σπίτι. 


Ερώτηση : 14 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Επιλέξτε  το σωστό χρόνο στον οποίο βρίσκεται το ρήμα των προτάσων:


Χτες το πρωί καθάρισα το σπίτι. 


Ερώτηση : 15 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Επιλέξτε  το σωστό χρόνο στον οποίο βρίσκεται το ρήμα των προτάσων:


Όλο το πρωί καθαρίζω το σπίτι.