Ενότητα 4


Ερώτηση : 1 (4 βαθμοί)

Ταίριασμα
Ερώτηση

Συμπληρώνω τις προτάσεις με το : που, πού, πως ή πώς.

Στήλη Α Κάντε την αντιστοιχία Στήλη B
1. Εκείνος__________ θέλει να προκόψει στη ζωή του, πρέπει ν’ αγαπά την εργασία.
A. που
2. Είπε_________ θα ’ρθει.
B. πού
3. ____________ ήσουν χτες όλη μέρα;
C. πως
4. Περιμένω τις διακοπές ____ και ____.
D. πώς

Ερώτηση : 2 (3 βαθμοί)

Ταίριασμα
Ερώτηση

Συμπληρώνω τις προτάσεις με το : που, πού, πως ή πώς.

Στήλη Α Κάντε την αντιστοιχία Στήλη B
1. Θα ’θελα να ’ρθω σπίτι σου, αλλά ___________ να βρω τέτοια ώρα ταξί;
A. που
2. Γιώργο, ___________ θα πας βόλτα με τέτοια βροχή;
B. πού
3. Οι μέρες __________ πέρασαν ήταν ευχάριστες.
C. πως

Ερώτηση : 3 (7 βαθμοί)

Συμπλήρωση Κενών (Χαλαρή Ταυτοποίηση)
Ερώτηση

Γράφω έναν ή ένα όπου πρέπει:

εργάτη
τσαγκάρη
ξυλουργό
φαρμακοποιό
χορευτή
δρόμο
καφέ

Ερώτηση : 4 (8 βαθμοί)

Συμπλήρωση Κενών (Χαλαρή Ταυτοποίηση)
Ερώτηση

Γράφω δεν η δε όπου πρέπει:

ρώτησα
έφαγα
γύρισε
μπορέσαμε
ήπιε
ετοιμάστηκε
μένουμε
ωφελεί

Ερώτηση : 5 (4 βαθμοί)

Ταίριασμα
Ερώτηση

Αντιστοίχισε: 

Στήλη Α Κάντε την αντιστοιχία Στήλη B
1. Πεινάω σαν λύκος.
A. Παρομοίωση
2. Σαν ξεκίνησε να βρέχει, μαζέψαμε τα πράγματα.
B. Όχι Παρομοίωση
3. Πολέμησαν σαν λιοντάρια.
 
4. Έγινε κόκκινος σαν παπαρούνα.
 

Ερώτηση : 6 (4 βαθμοί)

Συμπλήρωση Κενών (Χαλαρή Ταυτοποίηση)
Ερώτηση

Γράφω σωστά τα γράμματα που λείπουν:

τα πόδ
το δίχτ
των σπιτ
τα δάκρ

Ερώτηση : 7 (4 βαθμοί)

Συμπλήρωση Κενών (Χαλαρή Ταυτοποίηση)
Ερώτηση

Συμπληρώνω τις προτάσεις με το : που, πού, πως ή πώς.

Μου είπε θα αργήσει.
Πιστεύω έγραψα καλά στο διαγώνισμα.
Τον διόρθωνε ο δάσκαλος και την ώρα του μαθήματος.

Ερώτηση : 8 (4 βαθμοί)

Συμπλήρωση Κενών (Χαλαρή Ταυτοποίηση)
Ερώτηση

Γράφω την ή τη όπου πρέπει:

θάλασσα
ξέρω
δασκάλα
τάξη