Φυσική Ε΄Δημοτικού demo

Προβολή Άσκησης

2.Μίγματα


Ερώτηση : 1 (1 βαθμός)

Σωστό / Λάθος
Ερώτηση

Τα μίγματα προκύπτουν από την ανάμειξη χημικών στοιχείων ή χημικών ενώσεων.


Ερώτηση : 2 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Πώς ονομάζονται οι ουσίες από τις οποίες αποτελείται ένα μίγμα;


Ερώτηση : 3 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Σε ποιες κατηγορίες μπορούμε να διακρίνουμε τα μίγματα; 


Ερώτηση : 4 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Πώς αλλιώς ονομάζονται τα ομογενή μίγματα; 


Ερώτηση : 5 (1 βαθμός)

Σωστό / Λάθος
Ερώτηση

Στα υγρά διαλύματα διακρίνουμε το διαλύτη και τη διαλυμένη ουσία.


Ερώτηση : 6 (1 βαθμός)

Σωστό / Λάθος
Ερώτηση

Ένα διάλυμα μπορεί να έχει 3 συστατικά.


Ερώτηση : 7 (1 βαθμός)

Σωστό / Λάθος
Ερώτηση

Ο ελληνικός καφές είναι υγρό διάλυμα.


Ερώτηση : 8 (1 βαθμός)

Σωστό / Λάθος
Ερώτηση

Στον ελληνικό καφέ, διαλύτης είναι η ζάχαρη.


Ερώτηση : 9 (1 βαθμός)

Σωστό / Λάθος
Ερώτηση

Στον ελληνικό καφέ, διαλύτης είναι το νερό.


Ερώτηση : 10 (1 βαθμός)

Σωστό / Λάθος
Ερώτηση

Στον ελληνικό καφέ, η μία από τις διαλυμένες ουσίες είναι ο καφές.


Ερώτηση : 11 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Από τι εξαρτάται η ποσότητα της διαλυμένης ουσίας που μπορεί να διαλυθεί σε ένα διαλύτη; 


Ερώτηση : 12 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Πώς ονομάζουμε την επιπλέον ποσότητα στερεής ουσίας που προσθέτουμε και δε διαλύεται, αλλά κατακάθεται στον πυθμένα του δοχείου; 


Ερώτηση : 13 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Ποιο συστατικό ενός διαλύματος καθορίζει τη φυσική του κατάσταση;


Ερώτηση : 14 (1 βαθμός)

Σωστό / Λάθος
Ερώτηση

Ετερογενές μίγμα είναι το μίγμα που δεν μπορώ να διακρίνω τα συστατικά του με γυμνό μάτι.


Ερώτηση : 15 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Ποιο από τα συστατικά ενός διαλύματος βρίσκεται σε μικρότερη ποσότητα;


Ερώτηση : 16 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Μέθοδος διαχωρισμού ενός μίγματος στα συστατικά του.


Ερώτηση : 17 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Αποκαλείται και ως ο Παγκόσμιος διαλύτης.