Φυσική Ε΄Δημοτικού demo

Προβολή Άσκησης

3.Ενέργεια


Ερώτηση : 1 (1 βαθμός)

Σωστό / Λάθος
Ερώτηση

Υπάρχουν μεταβολές στη φύση που γίνονται χωρίς να μεταβάλλεται η ενέργεια.


Ερώτηση : 2 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Ονομάζουμε τα διαφορετικά «πρόσωπα» με τα οποία εμφανίζεται και η χρησιμοποιείται η ενέργεια. 


Ερώτηση : 3 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Δεν αποτελεί μορφή της μηχανικής ενέργειας.


Ερώτηση : 4 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Πώς ονομάζουμε την ενέργεια που περιέχουν τα ορυκτά καύσιμα.


Ερώτηση : 5 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Πώς ονομάζουμε την ενέργεια που μεταφέρεται μέσα από τα ηλεκτρικά κυκλώματα;


Ερώτηση : 6 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Πώς ονομάζουμε την ενέργεια που προκύπτει από την πυρηνική σχάση;


Ερώτηση : 7 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Πώς ονομάζουμε την ενέργεια που μεταδίδεται από ένα θερμότερο σε ένα άλλο ψυχρότερο σώμα;


Ερώτηση : 8 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Πώς ονομάζουμε την ενέργεια του φωτός;


Ερώτηση : 9 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Πώς ονομάζουμε την ενέργεια που έχει ένα σώμα λόγω της θέσης του ή των δυνάμεων που ασκούνται σε αυτό;


Ερώτηση : 10 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Πώς ονομάζουμε την ενέργεια που έχει ένα σώμα λόγω της κίνησής του;


Ερώτηση : 11 (1 βαθμός)

Σωστό / Λάθος
Ερώτηση

Η θερμότητα και η θερμοκρασία είναι ακριβώς ίδιες έννοιες.


Ερώτηση : 12 (1 βαθμός)

Σωστό / Λάθος
Ερώτηση

Ψυχρό λέμε ένα σώμα που είναι λιγότερο θερμό από ένα άλλο σώμα.


Ερώτηση : 13 (1 βαθμός)

Σωστό / Λάθος
Ερώτηση

Θερμό λέμε ένα σώμα που είναι λιγότερο θερμό από ένα άλλο σώμα.


Ερώτηση : 14 (1 βαθμός)

Σωστό / Λάθος
Ερώτηση

Η ψυχρότητα είναι μορφή ενέργειας.


Ερώτηση : 15 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Όταν ένα σώμα δέχεται θερμότητα, τότε η θερμοκρασία του:


Ερώτηση : 16 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Όταν από ένα σώμα αφαιρείται θερμότητα, τότε η θερμοκρασία του: