3.Η ταυτότητα του χάρτη: Τίτλος και Yπόμνημα


Ερώτηση : 1 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Ο τίτλος είναι μια χαρακτηριστική φράση που δηλώνει το περιεχόμενο του χάρτη και αποτελεί στοιχείο της .......... του χάρτη.


Ερώτηση : 2 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Ο χάρτης είναι ένα "εργαλείο" που μας δίνει πληροφορίες για .......... .


Ερώτηση : 3 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Για να απεικονίζουμε ευκολότερα τις πληροφορίες ενός χάρτη , χρησιμοποιούμε αντί για λέξεις .......... το καθένα από τα οποία αντιστοιχεί σε ένα συγκεκριμένο στοιχείο του τόπου που απεικονίζει ο χάρτης.


Ερώτηση : 4 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Τα σύμβολα και τα χρώματα σχηματίζουν ένα "χαρτογραφικό αλφάβητο" και αποτελούν το .......... του χάρτη.


Ερώτηση : 5 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Με το υπόμνημα του χάρτη μπορούμε να "διαβάζουμε" τους χάρτες .......... .


Ερώτηση : 6 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Η ονομασία του χάρτη που δηλώνει το περιεχόμενό του.


Ερώτηση : 7 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Σημείωμα, όπου ερμηνεύονται διάφορα στοιχεία ενός χάρτη.