Ε΄Δημοτικού Γλώσσα demo

Προβολή Άσκησης

Ενότητα 4


Ερώτηση : 1 (7 βαθμοί)

Ταίριασμα
Ερώτηση

Να ξεχωρίσεις τα επίθετα  από τις παθητικές μετοχές :

Στήλη Α Κάντε την αντιστοιχία Στήλη B
1. μαραμένα
A. επίθετο
2. βελούδινο
B. μετοχή
3. ευτυχισμένος
 
4. φθινοπωρινή
 
5. κιτρινισμένα
 
6. καταπράσινη
 
7. πεσμένο
 

Ερώτηση : 2 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Όταν θέλουμε να χαρακτηρίσουμε κάποιον 


Ερώτηση : 3 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Όταν λέμε τα «χαρακτηριστικά» κάποιου, εννοούμε 


Ερώτηση : 4 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Πολλές φορές, για να περιγράψουμε τα προτερήματα κάποιου, λέμε ότι είναι


Ερώτηση : 5 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Όταν θέλουμε να μιλήσουμε για τα ελαττώματα κάποιου, λέμε πως είναι


Ερώτηση : 6 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Εκτός από τα επίθετα, χρησιμοποιούμε και μετοχές με λειτουργία επιθέτου όπως:


Ερώτηση : 7 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Συμπλήρωσε την παρακάτω πρόταση χρησιμοποιώντας το κατάλληλο επίθετο.

• Συνάντησαν έναν __________ποταμό.  


Ερώτηση : 8 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Συμπλήρωσε την παρακάτω πρόταση χρησιμοποιώντας το κατάλληλο επίθετο.


• Έφαγαν ένα_______ γεύμα. 


Ερώτηση : 9 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Συμπλήρωσε την παρακάτω πρόταση χρησιμοποιώντας το κατάλληλο επίθετο.

•Θα ζωγραφίσω μια ________ αγελάδα.


Ερώτηση : 10 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Συμπλήρωσε τις παρακάτω προτάσεις χρησιμοποιώντας κατάλληλα επίθετα

• Κουβάλησε τις ________σακούλες. 


Ερώτηση : 11 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Συμπλήρωσε την παρακάτω πρόταση χρησιμοποιώντας το κατάλληλο επίθετο.

Αγόρασε ένα___________πουκάμισο.


Ερώτηση : 12 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Συμπλήρωσε την παρακάτω πρόταση χρησιμοποιώντας το κατάλληλο επίθετο.

• Θα κάνω__________ ένα ταξίδι.


Ερώτηση : 13 (2 βαθμοί)

Ταίριασμα
Ερώτηση

Συμπλήρωσε τις προτάσεις  για τα άρθρα.

Στήλη Α Κάντε την αντιστοιχία Στήλη B
1. Το οριστικό άρθρο το χρησιμοποιούμε για να μιλήσουμε για κάτι που
A. είναι γνωστό
2. Το αόριστο άρθρο το χρησιμοποιούμε για κάτι που
B. δεν είναι ακόμα γνωστό

Ερώτηση : 14 (2 βαθμοί)

Ταίριασμα
Ερώτηση

Αντιστοίχισε:

Στήλη Α Κάντε την αντιστοιχία Στήλη B
1. Τα άρθρα ο, η, το είναι:
A. αόριστα άρθρα
2. Τα άρθρα ένας,μία,ένα είναι:
B. οριστικά άρθρα

Ερώτηση : 15 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Οι αιτιολογικές προτάσεις εισάγονται:


Ερώτηση : 16 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Οι αιτιολογικές προτάσεις εισάγονται  :


Ερώτηση : 17 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Αιτιολογικοί σύνδεσμοι είναι οι λέξεις: 


Ερώτηση : 18 (4 βαθμοί)

Ταίριασμα
Ερώτηση

Συμπλήρωσε τις προτάσεις με το οριστικό ή το αόριστο άρθρο:

Στήλη Α Κάντε την αντιστοιχία Στήλη B
1. ……. Αρίωνας ήταν ένας μουσικός.
A. ο
2. ……… διάσημος μουσικός.
B. ένα
3. ……….. μέρα ταξίδευε στη θάλασσα.
C. ένας
4. ...... παιδί με χτύπησε κατά λάθος.
D. μία

Ερώτηση : 19 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Συμπλήρωσε τις προτάσεις με το οριστικό ή το αόριστο άρθρο.

Αγαπώ ...... μαμά μου.


Ερώτηση : 20 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Συμπλήρωσε τις προτάσεις με το οριστικό ή το αόριστο άρθρο:

……….  ναύτες  τον λήστεψαν και τον πέταξαν στη θάλασσα.


Ερώτηση : 21 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Συμπλήρωσε τις προτάσεις με το οριστικό ή το αόριστο άρθρο:

 ……    καράβι  έφυγε κι εκείνος έμεινε αβοήθητος.


Ερώτηση : 22 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Συμπλήρωσε τις προτάσεις με το οριστικό ή το αόριστο άρθρο:

……….   δελφίνι όμως τον έβαλε στη ράχη του και τον έβγαλε στη στεριά.


Ερώτηση : 23 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Συμπλήρωσε τις σωστές καταλήξεις των επιθέτων:

Αγόρασα ένα σταχτ.... αυτοκίνητο


Ερώτηση : 24 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Συμπλήρωσε τις σωστές καταλήξεις των επιθέτων:

Μερικά σκυλιά είναι καφετ.….


Ερώτηση : 25 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Συμπλήρωσε τις σωστές καταλήξεις των επιθέτων:

Μου χάρισε μια πορτοκαλ... γραβάτα.


Ερώτηση : 26 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Συμπλήρωσε τις σωστές καταλήξεις των επιθέτων:

Θα πάρω ένα τριανταφυλλ.... φόρεμα.


Ερώτηση : 27 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Συμπλήρωσε τις σωστές καταλήξεις των επιθέτων:

Έχω μια καφετ___ γάτα.


Ερώτηση : 28 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Συμπλήρωσε τις σωστές καταλήξεις των επιθέτων:

Ο σκύλος μου είναι κανελ___.