Ε΄Δημοτικού Γλώσσα demo

Προβολή Άσκησης

Ενότητα 1


Ερώτηση : 1 (1 βαθμός)

Σωστό / Λάθος
Ερώτηση

Να γράψεις σωστό ή λάθος:

Ο Ενεστώτας και ο Παρακείμενος είναι παροντικοί χρόνοι.  


Ερώτηση : 2 (1 βαθμός)

Σωστό / Λάθος
Ερώτηση

Να γράψεις σωστό ή λάθος:

Ο   Παρατατικός και ο Αόριστος είναι  παρελθοντικοί χρόνοι.   


Ερώτηση : 3 (1 βαθμός)

Σωστό / Λάθος
Ερώτηση

Να γράψεις σωστό ή λάθος:

Ο Υπερσυντέλικος είναι μελλοντικός χρόνος.   


Ερώτηση : 4 (1 βαθμός)

Σωστό / Λάθος
Ερώτηση

Να γράψεις σωστό ή λάθος:

Χρησιμοποιούμε τον Εξακολουθητικό Μέλλοντα για να διηγηθούμε κάτι που έγινε παλιά.     


Ερώτηση : 5 (1 βαθμός)

Σωστό / Λάθος
Ερώτηση

Να γράψεις σωστό ή λάθος:

Όλοι οι μελλοντικοί χρόνοι σχηματίζονται με το « θα» μπροστά από το ρήμα


Ερώτηση : 6 (7 βαθμοί)

Ταίριασμα
Ερώτηση

Να επιλέξεις  το είδος του  Μέλλοντα:

Στήλη Α Κάντε την αντιστοιχία Στήλη B
1. Θα τρέχω
A. Εξακολουθητικός
2. Θα έχω τελειώσει
B. Στιγμιαίος
3. Θα έχω διαβάσει
C. Συντελεσμένος
4. Θα φύγω
 
5. Θα διασκεδάζω
 
6. Θα δουλέψω
 
7. Θα έχω έρθει
 

Ερώτηση : 7 (8 βαθμοί)

Ταίριασμα
Ερώτηση

Επιλέγω  σωστά τους χρόνους του ρήματος γράφω:

Στήλη Α Κάντε την αντιστοιχία Στήλη B
1. θα γράφω
A. Ενεστώτας
2. γράφω
B. Παρατατικός
3. έγραφα
C. Αόριστος
4. έγραψα
D. Μέλλοντας Εξακολουθητικός
5. θα γράψω
E. Μέλλοντας Στιγμιαίος
6. έχω γράψει
F. Παρακείμενος
7. είχα γράψει
G. Υπερσυντέλικος
8. θα έχω γράψει
H. Μέλλοντας Συντελεσμένος

Ερώτηση : 8 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Τα επιρρήματα είναι:


Ερώτηση : 9 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Τα χρονικά επιρρήματα μας δείχνουν: 


Ερώτηση : 10 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Οι χρονικές προτάσεις εισάγονται:


Ερώτηση : 11 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Όταν θέλουμε να δείξουμε στη γλώσσα μας πότε γίνεται κάτι, χρησιμοποιούμε:


Ερώτηση : 12 (4 βαθμοί)

Ταίριασμα
Ερώτηση

Να σχηματίσεις τις σύνθετες  λέξεις από τα παρακάτω συνθετικά:

Στήλη Α Κάντε την αντιστοιχία Στήλη B
1. οίκος + γένος
A. οικογένεια
2. οίκος + δομή
B. οικοδομή
3. οίκος + πεδίο
C. οικόσημο
4. οίκος + σήμα
D. οικόπεδο

Ερώτηση : 13 (5 βαθμοί)

Ταίριασμα
Ερώτηση

Να σχηματίσεις τις σύνθετες  λέξεις από τα παρακάτω συνθετικά:

Στήλη Α Κάντε την αντιστοιχία Στήλη B
1. οίκος + τέχνη
A. οικοδέσποινα
2. οίκος + σύστημα
B. οικολογία
3. οίκος + τρέφω
C. οικοτροφείο
4. οίκος + δέσποινα
D. οικοτεχνία
5. οίκος + λόγος
E. οικοσύστημα

Ερώτηση : 14 (9 βαθμοί)

Ταίριασμα
Ερώτηση

Να συμπληρώσεις σωστά τις καταλήξεις των ρημάτων:

Στήλη Α Κάντε την αντιστοιχία Στήλη B
1. Εγώ βρέχομ ...
A.
2. Αυτός πλένετ ...
B. -αι
3. Εμείς δένουμ ...
 
4. Εσύ πλένεσ ...
 
5. Εσύ εργάζεσ ...
 
6. Εμείς δοκιμάζουμ ...
 
7. Εμείς βρέχουμ ...
 
8. Εσείς εργάζεστ. ...
 
9. Αυτός δοκιμάζετ ...
 

Ερώτηση : 15 (3 βαθμοί)

Ταίριασμα
Ερώτηση

Να συμπληρώσεις σωστά τις καταλήξεις του αορίστου των ρημάτων:

Στήλη Α Κάντε την αντιστοιχία Στήλη B
1. αθροίζω- άθρ- ...
A. ισα
2. καθαρίζω- καθάρ...
B. εισα
3. δανείζω- δάν- ...
C. οισα

Ερώτηση : 16 (3 βαθμοί)

Ταίριασμα
Ερώτηση

Να συμπληρώσεις σωστά τις καταλήξεις του αορίστου των ρημάτων:

Στήλη Α Κάντε την αντιστοιχία Στήλη B
1. βγαίνω- βγ- ...
A. ικα
2. σκουπίζομαι- σκουπίστ-...
B. εικα
3. ανεβαίνω- ανέβ-......
C. ηκα

Ερώτηση : 17 (6 βαθμοί)

Ταίριασμα
Ερώτηση

Συμπλήρωσε σωστά τις καταλήξεις των μετοχών:

Στήλη Α Κάντε την αντιστοιχία Στήλη B
1. τρέχω- τρέχ ...
A. όντας
2. αγαπώ-αγαπ ...
B. ώντας
3. σκάβω- σκάβ ...
C. οντας
4. ράβω - ράβ ...
D. ωντας
5. μιλώ- μιλ ...
 
6. προσπαθώ- προσπαθ ...
 

Ερώτηση : 18 (3 βαθμοί)

Ταίριασμα
Ερώτηση

Συμπλήρωσε σωστά τις καταλήξεις των μετοχών:

Στήλη Α Κάντε την αντιστοιχία Στήλη B
1. σκάβομαι- σκα ...
A. μένος
2. ράβω - ρά ...
B. μμένος
3. μιλώ- μιλη ...