Κεφάλαιο 33


Ερώτηση : 1 (3 βαθμοί)

Ταίριασμα
Ερώτηση

Αντιστοίχισε.

Στήλη Α Κάντε την αντιστοιχία Στήλη B
1. Εμβαδόν τετραγώνου
A. (κάθετη πλευρά× κάθετη πλευρά)/2
2. Εμβαδόν ορθογωνίου
B. πλευρά×πλευρά
3. Εμβαδόν ορθογωνίου τριγώνου
C. μήκος × πλάτος