Κεφάλαιο 34


Ερώτηση : 1 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Πως διαιρούμε έναν ακέραιο με κλάσμα;


Ερώτηση : 2 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Πώς διαιρούμε δυο κλάσματα μεταξύ τους;


Ερώτηση : 3 (2 βαθμοί)

Ταίριασμα
Ερώτηση

Να κάνετε τις παρακάτω διαιρέσεις:

Στήλη Α Κάντε την αντιστοιχία Στήλη B
1. 4/3 : 7/2 =
A. 8/21
2. 2 : 3/8 =
B. 16/3

Ερώτηση : 4 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Η κυρία Γιώτα μοίρασε τα 5/6 του λίτρου γάλα στα 4 παιδιά της. Πόσο γάλα ήπιε το κάθε παιδί;


Ερώτηση : 5 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Με 3/4 του κιλού ζάχαρη φτιάξαμε γλυκό . Αν κάθε κομμάτι γλυκό περιέχει 1/80 του κιλού ζάχαρη, πόσα κομμάτια γλυκό φτιάξαμε;


Ερώτηση : 6 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Ένας οδηγός φορτηγού έβαλε στο αυτοκίνητο του 105 λίτρα βενζίνης. Πόσα χιλιόμετρα θα κάνει αν για κάθε μέρα το αυτοκίνητο καταναλώνει 1/5 του λίτρου βενζίνη;