Κεφάλαιο 32


Ερώτηση : 1 (5 βαθμοί)

Ταίριασμα
Ερώτηση

Να συμπληρώσεις τις ισότητες.

Στήλη Α Κάντε την αντιστοιχία Στήλη B
1. 1 στρέμμα
A. 0,456 τ.μ.
2. 1 τετραγωνικό χιλιόμετρο
B. 7.000.000 τ.μ.
3. 3 τ.μ
C. 1.000.000 τμ.
4. 4.560 τ.εκ.
D. 300 τ.δεκ.
5. 7 τ.χμ.
E. 1.000 τμ.

Ερώτηση : 2 (2 βαθμοί)

Ταίριασμα
Ερώτηση

Να βάλεις τον κατάλληλο σύμβολο:

Στήλη Α Κάντε την αντιστοιχία Στήλη B
1. 5τ.δεκ……….50τ.εκ.
A. =
2. 4,5τ.εκ………450τ.χιλ.
B. >

Ερώτηση : 3 (1 βαθμός)

Σωστό / Λάθος
Ερώτηση

Η μονάδα μέτρησης του εμβαδού επιφανειών είναι το τετραγωνικό μέτρο.


Ερώτηση : 4 (1 βαθμός)

Σωστό / Λάθος
Ερώτηση

Για να μετατρέψω τα τετραγωνικά μέτρα σε τετραγωνικά δέκατα πρέπει να πολλαπλασιάσω x100.


Ερώτηση : 5 (3 βαθμοί)

Ταίριασμα
Ερώτηση

Αντιστοίχισε.

Στήλη Α Κάντε την αντιστοιχία Στήλη B
1. Εμβαδόν τετραγώνου
A. (κάθετη πλευρά× κάθετη πλευρά)/2
2. Εμβαδόν ορθογωνίου
B. πλευρά×πλευρά
3. Εμβαδόν ορθογωνίου τριγώνου
C. μήκος × πλάτος

Ερώτηση : 6 (3 βαθμοί)

Ταίριασμα
Ερώτηση

Αντιστοίχισε.

Στήλη Α Κάντε την αντιστοιχία Στήλη B
1. Εμβαδόν τετραγώνου
A. (κάθετη πλευρά× κάθετη πλευρά)/2
2. Εμβαδόν ορθογωνίου
B. πλευρά×πλευρά
3. Εμβαδόν ορθογωνίου τριγώνου
C. μήκος × πλάτος