Κεφάλαιο 30


Ερώτηση : 1 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση 1

Ένα ισοσκελές τρίγωνο έχει πλευρά 2 μέτρα και 40 εκατοστά και η βάση του είναι 400 εκατοστά. Πόση είναι η περίμετρός του;


Ερώτηση : 2 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση 2

Δύο πόλεις απέχουν 420,5 χιλιόμετρα. Πόση είναι η απόσταση αυτή σε εκατοστά;


Ερώτηση : 3 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση 3

Ένα ορθογώνιο έχει μήκος 4,2 μέτρα και πλάτος 2,4 μέτρα. Πόση είναι η περίμετρος του σε χιλιοστά;


Ερώτηση : 4 (3 βαθμοί)

Ταίριασμα
Ερώτηση 4

Χαρακτήρισε τις προτάσεις σωστές ή λάθος.

Στήλη Α Κάντε την αντιστοιχία Στήλη B
1. Τα 80 εκατοστά είναι 0,8 μέτρα .
A. σωστό
2. Ένα ναυτικό μίλι είναι 1.870 μέτρα.
B. λάθος
3. Τα 48 χιλιοστά είναι μικρότερος αριθμός από τα 3 εκατοστά.