Κεφάλαιο 28


Ερώτηση : 1 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Η διαίρεση 12/6 : 1/2 ισούται με :


Ερώτηση : 2 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

80/100  : 1/1.000   =


Ερώτηση : 3 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Πόσα κουτιά  των 1/4  του κιλού γάλα  θα γεμίσουμε με 50 κιλά γάλα;

 


Ερώτηση : 4 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Η Τάνια έχει 4,60 € σε κέρματα των 20 λεπτών. Πόσα κέρματα έχει; Να το λύσετε με κλάσματα.


Ερώτηση : 5 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Η Μέλπω διαβάζει 3 σελίδες σε 1/4  της ώρας. Πόσες σελίδες διαβάζει σε 6/12 της ώρας;


Ερώτηση : 6 (1 βαθμός)

Σωστό / Λάθος
Ερώτηση

Για να εκτελέσουμε μια διαίρεση μέτρησης οι αριθμοί δεν χρειάζεται να είναι ομοειδής.