Κεφάλαιο 26


Ερώτηση : 1 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Ποιος από τους παρακάτω τύπους εκφράζει το εμβαδόν ορθογωνίου τριγώνου;


Ερώτηση : 2 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Ποιες μπορεί να είναι οι διαστάσεις ενός ορθογωνίου τριγώνου, αν το εμβαδόν του είναι 18 τετραγωνικά εκατοστά;


Ερώτηση : 3 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Η περίμετρος ορθογωνίου παραλληλογράμμου είναι 18 μέτρα. Το μήκος του είναι 6 μέτρα. Πόσο είναι το εμβαδόν του;


Ερώτηση : 4 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Ένα τετράγωνο έχει πλευρά 6 εκ. και είναι ισεμβαδικό με ένα ορθογώνιο τρίγωνο. Ποιες μπορεί να είναι οι διαστάσεις του τριγώνου;


Ερώτηση : 5 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Ένα οικόπεδο έχει μήκος 9 μέτρα και πλάτος 8 μέτρα. Ποιες θα είναι οι διαστάσεις ορθογωνίου τριγώνου που θα έχει το ίδιο εμβαδόν με το γήπεδο.


Ερώτηση : 6 (1 βαθμός)

Σωστό / Λάθος
Ερώτηση

To εμβαδόν ορθογωνίου τριγώνου με κάθετη πλευρά 5 εκ.και την άλλη κάθετη πλευρά 6εκ. είναι 18 τ.εκ.