Κεφάλαιο 25


Ερώτηση : 1 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Ένα ορθογώνιο μήκους 12,5 εκατοστών και πλάτους 2 εκατοστών είναι ισεμβαδικό με ένα τετράγωνο  πλευράς :


Ερώτηση : 2 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Έχουμε δυο τετράγωνα ένα πλευράς 7 εκατοστών και το άλλο πλευράς 6 εκατοστών. Το άθροισμα των περιμέτρων τους είναι ίδιο με την περίμετρο ορθογωνίου. Ποιες είναι οι πιθανές διαστάσεις του ορθογωνίου;


Ερώτηση : 3 (1 βαθμός)

Σωστό / Λάθος
Ερώτηση

Το εμβαδόν τετραγώνου πλευράς 3 εκατοστών είναι 6 τ.εκ.


Ερώτηση : 4 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Το εμβαδόν τετραγώνου πλευράς 4 εκατοστών είναι:


Ερώτηση : 5 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Το εμβαδόν τετραγώνου πλευράς 5 εκατοστών είναι: