Κεφάλαιο 24


Ερώτηση : 1 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Ένα οικόπεδο έχει σχήμα ορθογωνίου. Το μήκος του είναι 1,24 μέτρα και το πλάτος του 2,5 μέτρα. Να βρείτε την περίμετρό του.


Ερώτηση : 2 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Ένα τετράγωνο και ένα ορθογώνιο είναι ισοπεριμετρικά. Το τετράγωνο έχει πλευρά 8 εκατοστά. Και το ορθογώνιο μήκος 6 εκατοστά. Ποιο μπορεί να είναι το πλάτος του ορθογωνίου;


Ερώτηση : 3 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Ένα τετράγωνο και ένα τρίγωνο είναι ισοπεριμετρικά. Το τετράγωνο έχει πλευρά 5 εκατοστά. Στο τρίγωνο η μια πλευρά είναι 4 εκατοστά η άλλη 8 εκατοστά. Να υπολογίσετε την τρίτη πλευρά του τριγώνου.


Ερώτηση : 4 (2 βαθμοί)

Ταίριασμα
Ερώτηση

Χαρακτήρισε τις προτάσεις σωστές ή λάθος.

Στήλη Α Κάντε την αντιστοιχία Στήλη B
1. Ένα τρίγωνο που έχει ίσες όλες τις πλευρές του και η κάθε μια είναι 5 εκατοστά έχει περίμετρο 12 εκατοστά.
A. σωστό
2. Ένα τετράγωνο πλευράς 6 εκατοστά έχει περίμετρο 24 εκατοστά.
B. λάθος