Κεφάλαιο 20


Ερώτηση : 1 (1 βαθμός)

Σωστό / Λάθος
Ερώτηση

Ο συμμιγής αριθμός 3 τόνοι και 15 κιλά μπορεί να γραφεί ως δεκαδικός 3.000,150 κιλά.


Ερώτηση : 2 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Ο κλασματικός αριθμός  4/200 μπορεί να γραφεί ως δεκαδικός:


Ερώτηση : 3 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Ένα σούπερ μάρκετ έχει 1.800 λίτρα γάλα. Πούλησε τα 4/8  και ύστερα τα 3/6  των υπολοίπων. Πόσα λίτρα γάλα υπάρχουν ακόμη για να πουλήσει;


Ερώτηση : 4 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Η Κατερίνα είχε 210 €. Έδωσε το 1/7 των χρημάτων της για να αγοράσει μια τσάντα και το 1/14 για να αγοράσει ένα πουλόβερ. Πόσα χρήματα της περίσσεψαν;


Ερώτηση : 5 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Ο Αρίστος και η Μέλπω αγόρασαν ένα έπιπλο αξίας 180€ και πλήρωσαν τα χρήματα από μισά. Ο Αρίστος έδωσε τα  4/8  των χρημάτων που είχε και η Μέλπω τα 8/9 . Πόσα χρήματα είχε ο Αρίστος;


Ερώτηση : 6 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Ένας παραγωγός έχει να πουλήσει 5.280 τελάρα ροδάκινα. Πούλησε πρώτα τα 4/20 αυτών και μετά από αυτά που έμεινα πούλησε τα 6/8. Πόσα τελάρα του έμειναν για να πουλήσει;


Ερώτηση : 7 (3 βαθμοί)

Ταίριασμα
Ερώτηση

Αντιστοίχισε πώς μπορούν να γραφούν οι κλασματικοί αριθμοί.

Στήλη Α Κάντε την αντιστοιχία Στήλη B
1. 4/10
A. 0,5
2. 25/50
B. 0,25
3. 25/100
C. 0,4