Κεφάλαιο 19


Ερώτηση : 1 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Για να μεγαλώσει η αξία ενός κλάσματος μπορούμε να  πολλαπλασιάσουμε     τον αριθμητή ενός κλάσματος με έναν αριθμό ή να ................. τον παρονομαστή ενός κλάσματος με έναν αριθμό.


Ερώτηση : 2 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Για να μικραίνει η αξία ενός κλάσματος μπορούμε να διαιρέσουμε τον αριθμητή ενός κλάσματος με έναν αριθμό ή να .................  τον παρονομαστή ενός κλάσματος με έναν αριθμό.


Ερώτηση : 3 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Αν το κλάσμα 8/9 μειωθεί 2 φορές τότε θα ισούται με:


Ερώτηση : 4 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Το 1/4  του κιλού τυρί κοστίζει 3,20€. Πόσο κοστίζουν τα 3/8 ;


Ερώτηση : 5 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Για μια δόση ψωμί χρειάζομαι 2 και 4/5 κιλά αλεύρι για να φτιάξω τη διπλάσια δόση. Πόσα κιλά αλεύρι θα χρειαστώ;


Ερώτηση : 6 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Στο σούπερ μάρκετ συναντούμε δυο συσκευασίες απορρυπαντικό η Α συσκευασία είναι 2 και 1/4 λίτρα απορρυπαντικό και κοστίζει 8,50€ η άλλη η Β είναι  5 και  1/2  λίτρα και κοστίζει 25€. Ποιά είναι πιο οικονομική;


Ερώτηση : 7 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Αν το κλάσμα  5/3  αυξηθεί κατά 2 φορές τότε θα ισούται με:


Ερώτηση : 8 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Αν το κλάσμα  8/3 αυξηθεί κατά 6 φορές τότε θα ισούται με: